"Ironija je, da bo brezposelnost padla v bolj razvitih gospodarstvih, hkrati pa bo močno naraščala v drugih regijah," opozarja Ekkehard Ernst, vodja enote za spremljanje zaposlitvenih trendov pri ILO in ključni ustvarjalec poročila z naslovom Pregled brezposelnosti globalno: Slabi obeti za mlade na trgu dela. Analize so pokazale, da bo brezposelnost mladih iskalcev zaposlitve v razvitih ekonomijah zlagoma padala in se z letošnjih 17,5 odstotka čez pet let znižala na 15,6 odstotka. Kar pa bo še vedno občutno več kot leta 2007, ko je bila registrirana brezposelnost mladih 12,5-odstotna.

Ob tem Ekkehard Ernst opozarja, da zmanjšanje brezposelnosti mladih ne bo posledica izboljšanja razmer v gospodarstvu ali na trgu dela, ampak bo veliko mladih preprosto obupalo, neaktivni pa se prej ali slej izbriše iz uradnega registra. Ob koncu letošnjega leta bo v svetu brezposelnih približno 75 milijonov mladih.

Četudi se bodo ponekod razmere izboljšale, pa bo ostal velik del brezposelnih še naprej težko zaposljiv. Med njimi Ekkehard Ernst omenja gradbene delavce, ki navadno nimajo ustreznega znanja za zaposlitve na področjih, kjer podjetja odpirajo nova delovna mesta. "To vodi v velika razočaranja in dvig števila tako imenovanih NZUU - ni zaposlen, ni v učnem procesu, niti ni v usposabljanju."

Globalna stopnja brezposelnosti je sedaj 12,7-odstotna, bila pa bi precej višja, če bi upoštevali še vse tiste, ki so nad iskanjem zaposlitve že obupali. V tem primeru bi lani stopnja brezposelnih mladih dosegla 13,6 odstotka.

ILO je že v svojem julijskem poročilu svetoval, naj se z izboljšanjem stanja v finančnem sistemu poveča možnosti za kreditiranje malega gospodarstva. Več naporov je treba vložiti v promoviranje investicij in povečati podporo iskalcem zaposlitve, še zlasti mladim. Pri tem daje ILO za zgled skandinavske države, ki imajo za to oblikovane posebne programe.