Cilj fokusne skupine je pridobiti povratne informacije od diplomantov, ki zaposlitev iščejo že vsaj tri mesece, ter jim pri tem ponuditi podporo. "S tovrstnim pristopom želimo posameznike dodatno motivirati in opremiti z veščinami za uspešnejši vstop na trg dela. Podatke, ki jih bomo zbrali ob zaključku fokusne skupine, bomo uporabili za oblikovanje in nadgradnjo naših storitev v sklopu kariernega centra," sta pojasnili Tina Kozic in Iva Matjašič, karierni svetovalki Kariernega centra UL.

Več zanimanja med družboslovci in humanisti

Diplomante bodo razdelili na dve skupini. Prva bo sestavljena iz diplomantov družboslovnih in humanističnih ved, druga iz diplomantov naravoslovnih in tehničnih ved, v vsako pa bodo vključili po osem diplomantov različnih profilov. Za vstop v skupino se zanima veliko diplomantov, pravijo v Kariernem centru, kjer takšen odziv pripisujejo stanju na trgu delovne sile (več zanimanja je med družboslovci in humanisti) ter dejstvu, da gre za novo obliko pomoči, ki jo bodo ponudili diplomantom UL.

"Razmišljamo tudi o vzpostavitvi fokusne skupine za absolvente ali študente zaključnih letnikov študija, saj se je želelo v skupino prijaviti tudi veliko teh, vendar trenutno ne ustrezajo pogojem," sta povedali svetovalki.

Pomembne delovne izkušnje

Diplomanti, ki so bili aktivni že v času študija in že imajo delovne izkušnje, so načeloma bolj pripravljeni in imajo bolj jasno sliko glede zaposlitvenih možnosti. "Spet drugi so po koncu študija popolnoma neinformirani glede zaposlitvenih možnosti svojega profila. Veliko jih tudi zanima nadaljevanje študija, pa ne poznajo možnosti ali pa se ne morejo odločiti med študijskimi programi," ugotavljata Tina Kozic in Iva Matjašič, ki zato vedno znova poudarjata, da je načrtovanje kariere proces, ki bi ga bilo dobro začeti že v prvih letih študija. "Veliko priložnosti se jim ponuja v obliki projektnih nalog že med študijem, študijsko prakso, študentskimi projekti, študentskimi deli, prostovoljnim delom in mreženjem na naših in drugih dogodkih."

Velikokrat jih zamenjajo z zaposlovalci

V Kariernem centru Univerze Ljubljana, ki projekt delno financira tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada, sicer opažajo, da študenti njihovo svetovalno vlogo velikokrat zamenjajo z vlogo zaposlovalca. "Pričakujejo, da jim bomo mi našli zaposlitev ali jo celo iskali v njihovem imenu. V takem primeru jim predstavimo našo vlogo in jim ponudimo podporo ter informacije pri iskanju zaposlitve, ne prevzemamo pa njihove naloge, saj morajo k iskanju svoje zaposlitve aktivno pristopiti sami," pravita Kozičeva in Matjašičeva. Ob tem dodajata, da v teh primerih največkrat svetujejo pri pripravi motivacijskega pisma, izdelavi CV-ja in različnih načinih iskanja zaposlitve.