Prav tako je poudaril, da zaenkrat ni nobenih uradnih ocen, da bi Slovenija potrebovala zunanjo pomoč, prav tako ne pritiskajo na nas, da bi morali zanjo zaprositi.

Novinarki Dnevnika sta ga tudi vprašali, kako bo ob pričakovanem padcu gospodarske rasti in posledično nižjih proračunskih prihodkih uresničil obljubo, da se bo proračunski primanjkljaj letos znižal na tri odstotke BDP. Šušteršič je odvrnil, da se zaenkrat prihodki in odhodki gibljejo približno po načrtih in razlogov za rebalans še ni. Za višanje ciljnega primanjkljaja vlade Šušteršič zaenkrat ne vidi razlogov. V primeru zaostrenih gospodarskih razmer pa se bodo morale narediti nove ocene.

Zagotovil je, da denarja za plače zaenkrat ne bo zmanjkalo, v prihodnjem letu pa ni pričakovati dodatnega zniževanja postavk, ki so že bile znižane. Rezerve po Šušteršičevih besedah tičijo drugje.

Šušteršič je prepričan, da je Slovenija še vedno socialna država. Ta bi se sicer lahko za ohranitev takšnega statusa zadolževala še naprej, a prej ko slej bi prišli v položaj, ko bi morali biti zelo nesocialni, da bi lahko te dolgove vrnili.

Celoten intervju, v katerem je govoril tudi o odnosu do sindikatov, si lahko preberete v jutrijšnjem Objektivu.