Do konca leta z ustreznejšim predlogom zakona

S tem so sledili proceduralnemu predlogu, ki ga je uvodoma podal Štefan Tisel iz SDS. Ta je opozoril, da so vse kompetentne institucije - parlamentarna zakonodajno-pravna služba, državni svet, vlada in tudi varuhinja človekovih pravic v svojih mnenjih opozorile na nekatere pomanjkljivosti.

Odbor pa je, prav tako na njegov predlog, nato sklenil vlado pozvati, da do konca leta pripravi ustreznejši zakon, v katerem bi nedorečenosti odpravili in ki bi bil usklajen z reprezentativnimi društvi invalidov.

V opozicijskih Pozitivni Sloveniji in SD so se po drugi strani zavzemali, da bi obravnavo zakonskega predloga zgolj prestavili na eno od prihodnji sej, do takrat pa pripravili ustrezna dopolnila, ki bi nejasnosti odpravila, in se o vsebini uskladili. Tega so si želeli tudi predlagatelji zakona, ki se bojijo, da danes sprejeti sklep pomeni, da se sprejetje zakona znova odmika in da lahko do obravnave novega predloga mine tudi več let.

Obljube poslušajo že 16 let

Kot je opozorila Elena Pečarič iz društva YHD, namreč že 16 let poslušajo obljube različnih ministrstev in vlad, mnogi njihovi kolegi so medtem umrli, mnogi životarijo v domovih za ostarele. Kot je poudarila, je njihovo zakonsko pobudo podprlo nekaj manj kot 7000 ljudi, njihov predlog pa je zgrajen na tistem, ki je bil pripravljen že pred dvema letoma in je nato obležal v predalu ministrstva.

Pečaričeva je povedala, da so po seznanitvi z mnenjem zakonodajno-pravne službe že pripravili predloge dopolnil. Če bi obravnavo zakonskega predloga prestavili, pa bi lahko do takrat zakon še dodelali in popravili.

Da je na tem področju potreben sistemski zakon, je soglašal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak. Danes obravnavani predlog skupine volivk in volivcev ima po ministrovih besedah nekaj pomembnih vrzeli, še najmanj pa je dodelan, ko gre za financiranje. Prav tako, je dodal Vizjak, ni usklajen z vsemi reprezentativnimi invalidskimi organizacijami. Ustrezen predlog pa bi lahko po ministrovih besedah pripravili do konca leta in ga v obravnavo poslali tudi pred zakonom, ki bo obravnaval dolgotrajno oskrbo.

Zakon ni nedomišljen!

Klavdija Poropat iz društva YHD se z očitki, da je zakon nedomišljen, ni strinjala. Za stvari, ki so še odprte, so predvidevali, da se bodo urejale s pravilniki, je povedala. Zavrnila pa je tudi očitke glede rešitev pri financiranju, kjer so po njenih besedah vzeli v obzir obstoječe vire financiranja. Tako so našteli vire, način upravljanja z njimi pa so želeli opredeliti v pravilniku skupaj z ministrstvom.

Z njihovim predlogom se očitno ne strinjajo v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Po besedah predsednika NSIOS Borisa Šuštaršiča med drugim ugotavljajo, da je "predlagani konstrukt financiranja pravzaprav namenjen temu, da se sesuje del invalidskega varstva, ki že obstaja". Vendar pa tudi Šuštaršič pravi, da bi na tem področju morali sprejeti ustrezno zakonodajno.