In prav podjetja, ki vedo, kaj je družbena odgovornost in jo tudi živijo, bodo to jesen lahko vnovič stopila iz povprečja, če se bodo prijavila na razpis horus, nagrado za družbeno odgovornost, ki jo četrtič podeljujeta Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi pod vsakoletnim častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v partnerskem sodelovanju s strokovno– interesnimi organizacijami. Z razpisom, ki je odprt do 23. oktobra 2012 , želijo poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti., do sedaj pa so na njem sodelovala tudi številna podjetja, ki se uvrščajo med najboljše zaposlovalce Dnevnikovega izbora Zlata nit. 

Nagrado bodo podelili v več kategorijah: podjetja (majhna, srednje velika in velika) in zavodi, objavljeni pa so tudi razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oziroma organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju in posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu.

Lani so nagrado prejela podjetja Lotrič laboratorij za meroslovje v kategoriji mikro in mala podjetja (sicer tudi gazela gorenjske regije), Mariborski vodovod v kategoriji srednje velika podjetja in BTC v kategoriji velika podjetja. Med zavodi je nagrado prejel Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave, posebna priznanja pa so prejeli Marko Dolžan, podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu in po svetu, novinarki časnika Dnevnik Jana Petkovšek Štakul in časnika Delo Barbara Pavlin, Društvo Ekologi brez meja in Tomo Križnar.

»Vse sestavine smernic za družbeno odgovornost ISO26000 so že od prve objave za razpis Horus 2009 vgrajene v vprašalnike za nagrado horus. Zato lahko sodelovanje pravnim osebam na tem tekmovanju prinese številne koristi – ne le, da se okrepi njihov ugled, poveča lojalnost zaposlenih in krepi poslovna uspešnost, z vprašalnikom lahko tudi sami analizirajo stanje družbene odgovornosti v podjetju, organizaciji in tako pripravijo svojo lastno strategijo na tem področju,« je med drugim poudaril zaslužni profesor ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO in predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus.

Horus bodo letos podelili četrtič, na razpis pa se lahko prijavijo podjetja in zavodi, ki izvajajo aktivnosti in projekte družbene odgovornosti, s katerimi nadgrajujejo minimalne, z zakonom določene standarde poštenega in zato uspešnega poslovanja. Ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij.

Nagrada horus je namenjena pravnim osebam in posameznikom, ki se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v odnosu do okolja, do zaposlenih in drugih déležnikov – poslovnih partnerjev, odjemalcev, drugih ljudi in širše družbe – ter pri vodenju, zlasti razvoju izdelkov in storitev. Še posebej pomembno pa je, da jo pravne osebe vključujejo v strateško vodenje ter v svoje poslovanje, ki naj bo tudi v času krize družbeno odgovorno, saj to preprečuje mnogo težav. Na razpis za podjetja in zavode se kandidati prijavijo sami. Kandidate za posebna priznanja lahko predlagajo drugi posamezniki, organizacije, ustanove, podjetja ipd., za posebno priznanje za novinarja pa se novinarji prijavijo sami. Več informacij o razpisih je na voljo na spletni strani www.horus.si.