Carinska uprava je namreč ugotovila, da veliko prevoznikov zahtev zakonodaje o DDV ne izpolnjuje dosledno, zato bodo poostrili nadzor nad spoštovanjem predpisov o DDV pri prevoznikih nerezidentih, ki prevažajo potnike v mednarodnem cestnem prometu.

Mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu pomeni tako linijski prevoz kot vse vrste občasnih prevozov. V skladu z določili zakona o davku na dodano vrednost mora prevoznik pri prevozu potnikov obračunati slovenski DDV le za del poti, ki ga opravi na ozemlju Republike Slovenije.

Pri vseh kršiteljih bo carinski organ zaračunal DDV za konkretni izvedeni prevoz glede na prevožene kilometre preko ozemlja Slovenije ter uvedel ustrezen postopek o prekršku.

Carinski urad RS še opozarja, da se mora vsak davčni zavezanec, ki opravlja storitve na ozemlju Republike Slovenije, identificirati za namene DDV. Davčnemu organu mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV 15 dni pred predvideno storitvijo.