Vlada je nedavno sklenila, da se bo rtv-prispevek prihodnje leto znižal za 10 odstotkov. Gospodinjstva bodo tako po novem plačevala 11,48 evra mesečno, kar je 1,2 evra manj kot letos.

Program RTVS v prihodnjem letu ne bo vseboval večjih športnih dogodkov, posledično pa ne bo večjega priliva oglaševalskega denarja za približno tri milijone evrov manj. Skupaj z znižanjem rtv-prispevka to pomeni več kot 12 milijonov evrov izpada, poroča časnik.

"Če bo scenarij, ki je narejen po prvih simulacijah, ostal takšen, kot je danes na mizi, potem lahko govorimo o tem, da za 300 do 400 sodelavcev na RTV Slovenija ne bo več dela," je dejal Filli za Delo.

Pojasnil je, da imajo na RTVS za 26 milijonov evrov letnih fiksnih stroškov. Za plače oziroma za kritje stroškov dela redno zaposlenih bodo prihodnje leto potrebovali 56,5 milijona evrov - s predpostavko, da v celoti ustavijo zaposlovanje in maksimalno izkoristijo "mehki način zmanjševanja števila" zaposlenih. "To pomeni sto ljudi manj. A ob teh predpostavkah je to kljub temu 56,5 milijona evrov stroškov," je pojasnil Filli.

Prerešetali bodo vsako uredništvo posebej

Za neposredne programske stroške RTVS je v letošnjem proračunu na voljo 33 milijonov evrov, v prihodnjem jih bo predvidoma 22 milijonov. Po napovedih Fillija bodo prerešetali vsako uredništvo posebej, pregledali zaposlene, honorarne sodelavce in stroške ter presodili, kaj je v danih razmerah mogoče narediti.

"Najti bo treba ravnotežje, da bomo lahko ohranili tudi komercialne prihodke, linearnega rezanja ne bo," je zatrdil Filli za Delo. Dodal je, da so pripravljeni na pogovor o tem, ali in katerih delov javne službe RTVS ne potrebujejo več.

Kot je za Delo še dejal Filli, bo "osiromašenje" zajelo vsa področja, od razvedrilnega programa do kulture. Po neuradnih informacijah Dela so menda na seznamu za "odstrel" med drugim televizijska poročila do 13. ure, Globus, Tarča.

Glede zaposlovanja stalnih honorarnih sodelavcev, k čemur so se obvezali na RTVS in kar jim nalaga računsko sodišče, pa Filli meni, da bo treba najti vmesno rešitev.

Predsednik sindikata "skorajda ne verjame", da bi prišlo do takšnega odpuščanja

Predsednik sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev Radiotelevizije Slovenije (RTVS) Peter Kosmač je dejal, da "skorajda ne verjame", da bi prišlo do takšnega odpuščanja. Potrdil je, da so jim na sestanku, na katerem so bili trije hišni sindikati in vodstvo RTVS, predstavili možne predloge za racionalizacijo, a ne v obliki odpuščanja, predvsem pa ni bilo govora o takih številkah, pravi.

Sam meni, da bo do znižanja števila zaposlenih prišlo bolj po naravni poti. Predsednik koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Zoran Medved sicer poudarja, da se število zaposlenih v javnem zavodu iz leta v leto že tako ali tako niža. Če je bilo pred nekaj leti zaposlenih okoli 2200 ljudi, naj bi se po njegovih navedbah število zaposlenih do konca leta tudi zaradi upokojevanja po zakonu za uravnoteženju javnih financ znižalo na 1890, do konca prihodnjega leta pa naj bi jih bilo še za sto manj.

"Največja škoda bi bila, če bi izgubili ustvarjalen kader"

Ob tem pa opozarja, da je pri morebitnem odpuščanju pomembno tudi vprašanje strukture ljudi, ki bi jih odpustili. Za novinarje namreč pravi, da predstavljajo 21 odstotkov vseh zaposlenih na zavodu, zato je vprašanje, ali so res novinarji tisti, ki bi jih bilo treba odpuščati.

Tudi Kosmač meni, da je vprašanje, koliko kakovostnega kadra bo odšlo in kako narediti selekcijo. "Največja škoda bi bila, če bi izgubili ustvarjalen kader," je dejal Kosmač.

Medved hkrati izpostavlja tudi veliko število honorarnih sodelavcev, za katere pomeni znižanje rtv-prispevka največjo nevarnost, a hkrati ti pomembno pomagajo pri ustvarjanju programa, tudi številna avtorska dela so, kot pravi, vezana na zunanje sodelavce. Torej lahko znižanje prispevka pomeni večkratne negativne posledice na storitve, ki jih RTVS zagotavlja za državljane.

Kakšne posledice bo morebitno odpuščanje imelo na program?

Medved tako pričakuje od vodstva RTVS, da jim predstavi, koliko in koga bo treba odpustiti in kakšne posledice bi morebitno odpuščanje imelo za program in izvajanje javne službe. Hkrati pričakujejo, da bodo prišli pred sindikate z resnim načrtom prestrukturiranja celotne hiše in da bo jasno, kaj morajo zagotavljati in kako bodo to zagotavljali.

Prav tako želijo vedeti, kako bo organizirano delo, kaj se bo zgodilo z multimedijskimi storitvami in medijsko konvergenco ter kakšni so normativi in standardi, po katerih bodo morali delati. Šele nato je možno govoriti o številu ljudi, ki bi jih lahko odpustili, oziroma če ta potreba sploh obstaja, je dejal.

Konfederacija novinarskih sindikatov RTVS je danes tudi sklenila, da bodo do ponedeljka poslali pismo nadzornemu in programskemu svetu RTVS, v katerem bo od svetnikov zahtevala, da najprej preučijo vse nepravilnosti, ki jih je ugotovilo računsko sodišče in hkrati tudi posledice vladne odločitve o znižanju rtv-prispevka. Opozorili bodo tudi na to, da je treba zagotoviti zakonito poslovanje zavoda ter notranjo preobrazbo in modernizacijo delovnih procesov in programov RTVS. "Želimo, da ti organi opravijo svoje delo," je še dodal.

Medved si želi, da bi RTVS pričakala morebitno znižanje prihodkov iz naslova rtv-prispevka pripravljena, v vsakem primeru pa bodo sindikati poslance pozvali, naj znižanja rtv-prispevka ne uzakonijo. Zakon o izvrševanju proračuna, ki bi prispevek določil v drugačni višini, bi namreč vladni sklep o znižanju "povozil". "Največ, na kar bi lahko pristali, je, da pride do zamrznitve prispevka na ravni iz letošnjega leta," je dejal Kosmač.

Predsednik programskega sveta RTVS Jernej Pikalo se na napovedi Fillija danes ni želel odzvati, saj da bo o tem tekla razprava v torek na seji programskega sveta.