Med ključnimi rešitvami predlagane reforme trga dela je nov koncept enotne pogodbe za nedoločen čas. S tem naj bi odpravili segmentacijo na trgu dela.

Predlagana reforma med drugim poenostavlja postopke pri odpovedih pogodb o zaposlitvi, spreminja odpovedne roke, niža odpravnine in iz delovnega časa izvzema odmor za malico. Poleg tega krči denarno nadomestilo in krajša čas prejemanja nadomestila za brezposelne. Predlog posega tudi v možnost začasnih in občasnih del za brezposelne in upokojence.

Sindikate so najbolj razburili napovedani poseg v odmor za malico, ki naj bi imel za posledico nižje plače, ter začasna in občasna dela za brezposelne, ki naj bi obujala na referendumu zavrnjeni zakon o malem delu in vodila v "dokončno uničenje socialne države". Pravice so pripravljeni braniti z vsemi sredstvi.

V Gospodarski zbornici Slovenije pa so kritični, ker naj ne bi bilo zagotovil za uresničenje zahtev delodajalcev po večji prožnosti trga dela, zniževanju stroškov dela in zmanjševanju administrativnih bremen.

Predlog pokojninske reforme medtem predvideva starostno pokojnino pri 65 letih, ob delovni dobi 40 let pa bi bilo mogoče v pokoj pri 60 letih. Za upokojitev pred 65 letom so predvideni odbitki oziroma malusi, in sicer 0,3 odstotka nižja pokojnina za vsak mesec upokojitve pred polno starostjo.

Vladni predlog uvaja znižanje starosti za upokojitev zaradi otrok in služenja vojaškega roka, informativne osebne račune, ki bi omogočali vpogled v podatke o plačanih prispevkih, in uskladitev pokojnin ob izplačilu pokojnin za mesec februar tekočega leta.

Tako predlog reforme trga dela kot predlog pokojninske reforme bosta v petek tudi na mizah socialnih partnerjev.