To lahko pripisujemo več dejavnikom, med poglavitnimi pa so gotovo večja okoljska ozaveščenost in predvsem visoke cene energentov, ki so pri zažiranju v mesečne proračune občanov vse bolj trdovratne. Kljub razmeroma visokim začetnim investicijam se zato vse več ljudi odloča za okolju prijaznejšo gradnjo, kar s subvencijami spodbujata država in Eko sklad.

Na subvencije za energijsko učinkovita stanovanja bo treba počakati

Ravno zaradi tega je v marsikaterem domu završalo, ko je postalo jasno, da je ob koncu avgusta zmanjkalo denarja na javnem razpisu 12SUB-OB12, prek katerega so lahko občani dobili do 25-odstotno subvencijo pri naložbah v energijsko učinkovite stanovanjske površine ali za njihovo okolju prijazno obnovo. Med drugim je bilo mogoče dobiti nepovratna sredstva za namestitev solarnega ogrevalnega sistema, toplotne črpalke, peči za centralno ogrevanje na lesno biomaso, prezračevalnega sistema, za vgradnjo lesenih oken, izdelavo oziroma zamenjavo zunanjega lesenega stavbnega pohištva ali nanos toplotne izolacije na fasadi. Na Eko sklad je v okviru omenjenega razpisa priromalo kar 14.000 vlog za subvencije, katerih znesek je bil omejen na 13 milijonov evrov.

Večino prošenj morajo na skladu še pregledati, a je bilo do zdaj odobrenih že nekaj več kot 5300 nepovratnih finančnih spodbud za različne naložbe v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah. Za zdaj je bilo zavrnjenih 337 vlog. Na skladu ocenjujejo, da se bo to število še zvišalo, saj je bilo kar nekaj vlog oddanih prepozno. A v večini primerov je glavni razlog za zavrnitev vloge dejstvo, da ljudje oddajo vlogo po tistem, ko investicijo že dokončajo. Na Eko skladu opozarjajo, da ob oddaji vloge naložba, za katero želijo občani pridobiti nepovratna sredstva, ne sme biti izvedena. Subvencije se namreč dodeljujejo le za neizvedene naložbe. Tako lahko občani, ki katero od zgoraj navedenih naložb še načrtujejo, počakajo na nov razpis, ki bo predvidoma v začetku prihodnjega leta. Seveda le v primeru, da bi vlada potrdila program dodeljevanja nepovratnih sredstev.

Drugi javni pozivi Eko sklada še odprti

Čeprav bo na omenjeni javni poziv Eko sklada treba nekoliko počakati, so vsi preostali javni pozivi še odprti. Tako je približno 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev še na voljo za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb. Medtem ko so istočasno odprti še javni pozivi za subvencioniranje električnih baterijskih in priključnih (plug-in) hibridnih vozil ter vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet.

Na splošno je zanimanje za subvencije v porastu vse od začetka leta 2008. Medtem ko je bilo leta 2008 odobrenih za dobre 1,3 milijona evrov subvencij, jih je bilo samo do 7. avgusta letos odobrenih že za več kot 11 milijonov evrov. V dobrih štirih letih in pol je bilo odobrenih skupno že več kot 54 milijonov evrov subvencij občanom za OVE in URE. Največji delež tega zneska je bil odobren lani, ko je sklad podelil skoraj 23,1 milijona evrov subvencij. Od tega je bilo največ izplačanih sredstev namenjenih zamenjavi 89.100 kvadratnih metrov lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Temu so sledile toplotna izolacija 511.180 kvadratnih metrov fasad, vgradnja 1443 kotlov na lesno biomaso in vgradnja solarnih ogrevalnih sistemov s skupno površino več kot 10.440 kvadratnih metrov.