Kot nam je pojasnil Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, njihov sistem ponuja pregled nad tistimi sobodajalci, ki so se vanj prostovoljno vključili. Preprosto zapisano: če hotel ali zasebni lastnik turističnih zmogljivosti ni vključen v sistem, tudi podatkov o številu njegovih gostov ni. Če pride v informacijski center nekdo vprašat za prosto posteljo, iz centra preprosto kličejo naokoli po telefonu, dokler postelje ne najdejo. Izvedeli smo, da bo turistično društvo pripravilo poseben rezervacijski program, a hkrati bodo odločitev, ali bo v programu sodeloval, spet prepustili posameznemu sobodajalcu. Vključeni partnerji jim sicer sporočajo, kje so proste postelje, a včasih to počno redno, včasih pa ne. Diana Šebat iz Turizma Bled je povedala, da sproti spremljajo zasedenost le v kampu in v hotelih, kjer dobijo podatke z enodnevno zamudo. "Centralnega sistema žal nimamo," je bil odgovor na vprašanje o enotni evidenci gostov, postelj in zasedenosti.

Mimogrede, v sosednji Avstriji bodo gostje večinoma zlahka našli vse informacije v informacijskih središčih, kjer jim bodo znali povedati za proste postelje bodisi pri zasebnikih ali v hotelih. Podatek, da je imel Bled do konca avgusta 15.000 več nočitev kot lani oziroma natanko 378.609, je torej vprašljiv.

Nočitve na črno

Pred kratkim so komunalni redarji Bleda in Bohinja ocenili, da je neprijavljenih kar 60 odstotkov gostov, a je zelo težko ugotoviti dejansko število, saj jih mnogi sobodajalci ne prijavljajo in tako tudi ne plačujejo turistične takse. Turistično podjetje, ki ne prijavi gosta, je lahko kaznovano s 4200 evri globe, samostojni podjetnik pa s 1125 evri. Z 200 evri je lahko kaznovan tudi posameznik, ki sicer prebiva denimo pri prijatelju, a se kot tujec ni prijavil na policiji.

V Kranjski Gori na leto poberejo več kot 370.000 evrov turistične takse, po besedah Vide Černe z gospodarskega oddelka občine pa je takih sobodajalcev, ki ne bi plačevali turistične takse ali sploh ne prijavili gostov, čedalje manj. "Seveda pa je to le ocena, saj se zavedamo, da prav vse takse ne moremo pobrati. Nadzor nad neprijavljenimi gosti namreč brez policijskega spremstva sploh ni mogoč. Pa še takrat lahko le ugotovimo, ali je gost prijavljen ali ne, ne pa tudi, ali bo sobodajalec tudi plačal takso občini. Zadnja leta smo s pomočjo inšpekcije to sproti urejali, tako da lahko že na podlagi odstopanj glede števila nočitev in s tem povezanega plačila takse ugotavljamo, kje lahko prihaja do kršitev," je pojasnila Černetova. Veliko teh težav bi rešil zakon o enotni evidenci turistov, ki bi skrbel za enoten popis turistov za potrebe policije, občine in statistike. Zdaj namreč morajo turistični delavci vsakega gosta posebej prijaviti na policijo, občini zaradi takse in voditi še evidenco nočitev glede na državo, iz katere gost prihaja.

Poenoten sistem bi povečal turistični in davčni izplen

Tudi v kranjskogorski Lokalni turistični organizaciji (LTO) bi bili enotnega sistema prostih sob od hotelskih do zasebnih veseli. "Za zdaj imamo pogodbe z več kot stotimi sobodajalci, ki nas vsak dan obveščajo o prostih zmogljivostih. Seveda pa vse to poteka na prostovoljni osnovi. Idealen bi bil sistem, ko bi vsak sobodajalec vključno z večjimi hotelirji elektronsko vsak dan 'obkljukal', koliko prostih kapacitet ima. To bi nam olajšalo delo, turistom ponujalo lažjo odločitev, ne nazadnje pa omogočalo tudi boljši nadzor," je dejala direktorica LTO Kranjska Gora Mirjam Žerjav.

Naj spomnimo, da so v občini Bohinj imeli precej preglavic z neplačnikom turistične takse v enem od najetih Pačnikovih hotelov. Ta je takso gostom pobral, občini pa je ni plačal. Največji del neplačane takse in neprijavljenih gostov gre tako povsem mimo občine oziroma države, ki ne zna ali ne zmore zajeziti črnega oddajanja turističnih postelj in s tem tudi neplačevanja taks. Jasno je, da lastniki sob in apartmajev ob utaji števila gostov ne prijavijo niti dejanskega dohodka. Če torej na Bledu in v Bohinju naštejejo poleti okoli 350.000 nočitev, ostajajo kot "fatamorgana" nešteti gostje, ki na Gorenjskem sicer so - a jih v nobeni evidenci ni. Obvezen in poenoten sistem z vsemi, ki postelje oddajajo, bi verjetno turistični in davčni izplen bistveno povečal. Pa ne samo na Gorenjskem.