Hkrati z dosoditvijo odškodnin je sodišče Sloveniji naložilo, da se mora s šestimi izbrisanimi - Mustafo Kurićem, Ano Mezga, Tripunom Ristanovićem, Alijem Berisho, Ilfanom Sadikom Ademijem in Zoranom Minićem - v treh mesecih dogovoriti o morebitni odškodnini za premoženjsko škodo. Na državnem pravobranilstvu v zvezi s tem pojasnjujejo, da država omenjenega dogovora še ni sklenila, ob tem pa ne navajajo, kdaj bi se to lahko zgodilo. Rok za sklenitev dogovora je sicer 26. september.

V omenjeni sodbi je sodišče Sloveniji tudi naložilo, naj v enem letu pripravi sistem odškodnin za vse izbrisane v Sloveniji. Na ministrstvu za notranje zadeve so v zvezi s tem pojasnili, da aktivnosti, povezane z omenjeno zahtevo, tečejo, predlagane rešitve pa bo, ko bodo pripravljene, obravnavala vlada. "Takrat bomo javnost tudi obvestili o sprejetih ukrepih," so zapisali.

Evropsko sodišče je omenjene odškodnine šestim izbrisanim dosodilo, ker je ugotovilo, da Slovenija še ni v zadostni meri uredila vprašanja izbrisanih.

O odškodninah izbrisanim smo v Dnevniku že obsežno poročali:

Zmagovalci brez nasmeha (članek je del plačljivega sistema Piano)

Odškodnine izbrisanim vse lažje dosegljive (članek je del plačljivega sistema Piano)