Poleg tega je namen predloga izboljšati dostop do visokošolskega izobraževanja, zlasti za starejše študente. Komisija s tem priporočilom poziva države članice, naj do leta 2015 vzpostavijo nacionalne sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja.

Državljani bodo tako lahko pridobili polno ali delno kvalifikacijo na podlagi spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj sistema formalnega izobraževanja. Neformalno učenje je opredeljeno kot učenje, ki poteka v formalnem učnem okolju in se običajno ne zaključi s pridobljeno kvalifikacijo ali diplomo. Pogosto zajema tečaje, delavnice, konference ali seminarje.

Priložnostno učenje poteka na različnih krajih, na primer doma, v službi, združenju in prek dnevne komunikacije z ljudmi, ter vključuje učenje jezikov, kulturnih norm in navad. Trenutno imajo samo Finska, Francija, Luksemburg in Nizozemska izdelane celovite sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja.

O predlogu Komisije bo razpravljal Svet EU, ministri za izobraževanje in mlade pa ga bodo predvidoma sprejeli na zasedanju 23. in 24. novembra letos.