Kot so na ministrstvu povedali v odzivu na danes objavljene podatke zavoda za zaposlovanje, je razlog, da se število brezposelnih - ki vztraja na ravni 106.000 oseb - kljub neugodnim gospodarskim gibanjem ne povečuje, predvsem v aktivni vlogi zavoda za zaposlovanje pri preverjanju zakonskih pogojev za ohranjanje statusa brezposelnih in dodatnih ukrepih aktivne politike zaposlovanja, ki jih je ministrstvo v sodelovanju z zavodom začelo izvajati po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2012.

Junija in julija so objavili štiri javne pozive delodajalcem za pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb, razširili program javnih del za letos in znova uvedli spodbude za samozaposlovanje brezposelnih.

Tako je za leta 2012, 2013 in 2014 zagotovljenih prek 75 milijonov evrov za spodbude za zaposlitev oz. samozaposlitev več kot 15.600 brezposelnih, večinoma sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada. Ministrstvo še posebej veseli dober odziv delodajalcev na program Prvi izziv, ki ponuja subvencije za zaposlitev mladih v starosti do 30 let.

Resorni minister Andrej Vizjak je ob predstavitvi teh ukrepov julija izrazil upanje, da bodo ukrepi pokazali rezultate in da se brezposelnost v drugem polletju ne bo močno zvišala. Ocenil je, da bi bil uspeh, če bi bila brezposelnost konec leta na ravni brezposelnosti v začetku leta. Decembra lani je bilo v Sloveniji registriranih nekaj manj kot 113.000, januarja letos pa skoraj 116.000 brezposelnih.

Avgusta se je povečalo povpraševanje delodajalcev s področja izobraževanja

V Sloveniji je bilo avgusta registriranih 106.071 brezposelnih, kar je 0,8 odstotka manj kot julija in 0,9 odstotka manj kot avgusta lani. Povpraševanje delodajalcev se je povečalo, zaposlovanje pa je ostalo na ravni prejšnjega meseca, je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje.

Avgusta se je na novo prijavilo 6488 oseb, kar je 26,2 odstotka manj kot julija in 0,2 odstotka manj kot avgusta lani. Med novoprijavljenimi je bilo 3168 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1354 trajno presežnih delavcev in stečajnikov in 840 iskalcev prve zaposlitve.

Od 7313 brezposelnih oseb, ki jih je zavod avgusta odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3996, kar je 0,1 odstotka manj kot julija in 1,4 odstotka manj kot avgusta lani.

Avgusta se je pred začetkom šolskega leta povečalo povpraševanje delodajalcev s področja izobraževanja, zato se je glede na julij skupno število prostih delovnih mest zvišalo, vendar pa ostaja nižje kot pred letom dni. Delodajalci so prijavili 16.351 prostih delovnih mest, kar je 6,3 odstotka več kot julija in 5,1 odstotka manj kot avgusta lani.

Brezposelnost višja na območju Kopra, Novega mesta in Ljubljane

Na mesečni ravni se je brezposelnost povišala na območju Kopra, Novega mesta in Ljubljane, v drugih območnih službah zavoda pa se je znižala, najbolj v Trbovljah. Na letni ravni se je najbolj zvišala v Novem mestu in Kopru, najbolj znižala pa v Murski Soboti in Mariboru.

V strukturi brezposelnosti so se glede na julij povečali deleži žensk, brezposelnih v starosti od 25 do 39 let, iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih oseb. Glede na avgust lani je bilo med brezposelnimi več žensk, več brezposelnih, starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let, ter dolgotrajno brezposelnih. Delež brezposelnih s terciarno izobrazbo se je zvišal, delež brezposelnih oseb s poklicno izobrazbo je ostal enak, deleži ostalih skupin pa so se znižali.

Povprečni čas brezposelnosti se je podaljšal tako na mesečni kot na letni ravni, in sicer je konec avgusta znašal eno leto, 11 mesecev in osem dni, konec avgusta lani pa mesec in 24 dni manj.

V prvih osmih mesecih je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 109.542 brezposelnih oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Izguba zaposlitev za določen čas, trajno presežni delavci in stečajniki

V tem obdobju se je na novo prijavilo 60.226 brezposelnih, kar je 1,7 odstotka manj kot v lanskem obdobju. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (30.582), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (14.801) ter iskalci prve zaposlitve (5912). Glede na lansko obdobje se je prijavilo manj iskalcev prve zaposlitve ter trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev, več pa je bilo brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas.

V osmih mesecih se je iz evidence odjavilo 66.909 oseb, od teh 39.335 zaradi zaposlitve, kar je 7,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Povpraševanje po delavcih je bilo za 10,2 odstotka manjše kot v lanskih prvih osmih mesecih. Delodajalci so prijavili 117.797 prostih delovnih mest, od tega 83,4 odstotka za zaposlitve za določen čas.

V osemmesečju se je na prostih delovnih mestih zaposlilo 73.385 oseb

Povpraševanje po delavcih je bilo večje le v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (+13,7 odstotka) in v gradbeništvu (+5,9 odstotka), število prostih delovnih mest pa se je najbolj zmanjšalo v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (-42,9 odstotka) in rudarstvu (-36,9 odstotka).

V predelovalnih dejavnostih se je povpraševanje po delavcih zmanjšalo za 16,8 odstotka; delodajalci so prijavili 21.928 prostih delovnih mest. Število prostih delovnih mest se je najbolj povečalo v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov, najbolj zmanjšalo pa v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je avgusta na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih zaposlilo 7031 oseb, kar je 14,5 odstotka manj kot julija in 8,4 odstotka več kot avgusta lani. V osemmesečju se je na prostih delovnih mestih zaposlilo 73.385 oseb, kar je 6,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani.