Že pred dvema letoma je občinski svet sprejel študijo prometne ureditve, ki na območju nekdanjega igrišča za mini golf med hoteloma Larix in Prisank predvideva gradnjo garažne hiše. Občina očitno za tako naložbo nima dovolj denarja, zato so zdaj izdelali projekt gradnje "navadnih" parkirišč. Če ga bodo prihodnji teden potrdili občinski svetniki, župan Kranjske Gore Jure Žerjav obljublja gradnjo za prihodnje leto.

Na zdajšnjem travniku, kjer so ostanki igrišča za mini golf, bodo lahko uredili 90 parkirnih mest za osebna vozila, 20 za motorje, štiri za invalide, dve za taksije, parkirno mesto za avtobus in za kočijo ter nekaj prostorov za kolesa. V bojazni pred preveliko pozidanostjo in uničenjem zelenih površin je projektant predvidel ohranitev dreves ter postavitev cvetličnih korit na pločnikih. "Če bodo svetniki to idejo sprejeli, bomo naročili podroben projekt in prihodnje leto parkirišče tudi uredili, za kar bo potrebnih dobrih 200.000 evrov," je pojasnil Žerjav. S tem bi rešili problem parkiranja skozi vse leto, medtem ko urejeno parkiranje med zimsko turistično sezono "čaka" na sprejem občinskega prostorskega načrta.

Parkirišča za smučarje so zdaj že vrsto let začasno urejena na travnikih pod smučiščem. "Na tem območju je precej lastnikov, veliko zemljišč ima v lasti tudi občina. Z ostalimi lastniki se moramo dogovoriti za novo parcelacijo, tako da bi parkirišča za turiste in smučarje uredili izključno na občinskem zemljišču," je pojasnil Žerjav. Na preostalih zemljiščih pod smučiščem je dovoljena gradnja turističnih objektov, tudi hotelov. Tako gre za eno redkih še preostalih območij v Kranjski Gori za tovrstno gradnjo, kar pomeni, da ima zemljišče tam kar visoko vrednost. Prostorski načrt naj bi sprejeli prihodnje leto.

Med zadnjo zimsko sezono je občina na zemljišču ob cesti med spodnjimi postajami žičnic in poligonom v Podkorenu žičničarjem dovolila postavitev tridesetih parkirnih prostorov za avtodome. Parkirišča so žičničarji tudi uredili, od lastnikov avtodomov pobirali parkirnino deset evrov na dan, parkirne prostore opremili z dostopom do vode in elektrike ter uredili prostor za izpust fekalnih odpadkov v kanalizacijsko omrežje. Pojavila pa so se ugibanja, ali je tako parkirišče, ki je urejeno brez gradbenega dovoljenja, pravzaprav črna gradnja. "Ne gre za to. Parkirišče je del območja za transport, za tako majhne posege uporabno dovoljenje ni potrebno. Se pa zavedam, da gre za začasno rešitev. Problem parkiranja avtodomov bomo rešili v sklopu sprejemanja podrobnega prostorskega načrta prav za to območje vključno s parkirišči za turiste in smučarje," je prepričan Žerjav.