"Ta očitek je absurden in čisto sprenevedanje, saj jaz in Savinšek takrat sploh nisva bila člana občinskega sveta, Dolžan pa se je moral zaradi tega glasovanja tudi že večkrat zagovarjati na sedežu stranke. Gre za čisto druge stvari, povezane s pritiski, kako naj v občinskem svetu glasujemo, in z bojem za prevlado v jeseniškem odboru SDS," je dejal Aleš Nagode.

Kot je pojasnil, je že julija dobil sklep občinskega odbora SDS, da so ga izključili. Podobno kot druga dva svetnika se je pritožil na državno strankarsko raven, kjer so jim obrazložili, da so kršili statut stranke zaradi "napačnega" glasovanja glede Ertla, obnove dvorane Podmežakla in pogojev za odjem toplote v daljinskem ogrevanju. "Po šestnajstih letih članstva sem nato odstopil sam zaradi protesta. Način, kako se je občinska nadzorna komisija spravila nad nas, me spominja na metode nekega drugega časa. Skrbi pa me, da to dopušča centrala stranke v Ljubljani," je dejal Aleš Nagode, ki je prepričan, da je pravi vzrok boj za strankarsko oblast na lokalnem nivoju. Med vplivnimi člani SDS sta tudi Robert Pajk, vodja sektorja za oskrbo s toplotno energijo v občinskem komunalnem podjetju Jeko In, ki ostaja svetnik SDS, in tudi Boštjan Korbar. "O kakšnem razkolu ne vem nič, dokler ne bo uradne verzije dogodkov s strani stranke, ne bom ničesar komentiral," je dejal Pajk.

Predsednik jeseniške SDS je Dušan Frank, ki je pojasnil, da so v stranki ugotovili, da njihova svetnika Roman Savinšek in Boris Dolžan nista plačevala s poslovnikom stranke določenega pol odstotka od sejnin in drugih prihodkov, ki jih prejemata kot svetnika v občinskem svetu, medtem ko je Nagode kot vodja svetniške skupine kršil določila poslovnika zato, ker na sejah občinskega sveta ni glasoval tako, kot je odločil izvršilni odbor SDS Jesenice. "Glasovanja okoli Ertla ni nihče omenil in to so natolcevanja. Drži pa, da je Nagode glasoval ravno nasprotno od tistega, kar je bilo dogovorjeno na izvršilnem odboru stranke in k temu nagovarjal tudi druge," je pojasnil Frank. Na vprašanje, ali niso svetniki, podobno kot poslanci v državnem zboru, pri svojem odločanju vendarle samostojni, pa je Frank odgovoril: "Pri nas je drugače. Tako kot odloči večina v izvršilnem odboru, tako morajo naši svetniki glasovati na seji občinskega sveta."