Čeprav je v primerjavi z lanskim letom čas peke kostanja skrajšala za 15 dni, pa je občina bistveno pocenila višino najnižjih uporabnin, ki jih bodo morali najemniki plačati za uporabo javnega prostora. Letos bodo peki kostanja morali za tri najelitnejše lokacije za peko in prodajo kostanja na Prešernovem trgu, Cankarjevem nabrežju pri lokalu Maček in na Novem trgu odšteti najmanj 1000 evrov, kar je kar 2000 evrov manj, kot so morali najemniki za najboljše lokacije plačati lansko leto.

Za prodajo kostanja na Kongresnem trgu, Miklošičevi cesti, Slovenski cesti pri Ajdovščini, Trubarjevi ulici na križišču z Resljevo, Ambroževem trgu in Trgu mladinskih delovnih brigad bodo potencialni najemniki morali plačati uporabnino najmanj v višini 500 evrov, kar je ista cena kot lani. Najem preostalih šestih lokacij pa bo peke kostanja stal najmanj 300 evrov, torej 100 evrov več kot lansko leto.