Zato so omenjene tri poslanske skupine, sicer ločeno, podale zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve. Ta je sklicana za 13. september.

Poslanci SDS in NSi zahtevajo sklic nujne seje odbora zaradi nadzora, ki ga je odredil generalni državni tožilec Zvonko Fišer nad delom specializiranega državnega sodišča. Ta po navedbah vrhovnega tožilstva sicer še ni končan.

V omenjenih poslanskih skupinah menijo, da odločitev za odreditev nadzora ob dejstvu, da iz skupnega letnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2011 izhaja, da delajo dobro, odpira številna vprašanja. Zato ocenjujejo, da je treba pridobiti pojasnila o razlogih za odreditev nadzora.

"Odpraviti je treba vsakršen dvom morebitnih poskusov vplivanja na to, kako naj tožilec vodi določen postopek oziroma kako naj se odloči," so zapisali v zahtevi za sklic seje odbora. To je po njihove mnenju še posebej pomembno pri delu specializiranega državnega tožilstva, ki je pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj na področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih kaznivih dejanj.

Tako odboru med drugim predlagajo, naj sprejme sklep, s katerim pozove ministra, pristojnega za pravosodni nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, da zagotovi spoštovanje samostojnosti in neodvisnosti tožilske funkcije.

Poslanska skupina Pozitivne Slovenije (PS) pa želi "opozoriti na mogoče nevarnosti, ki lahko izhajajo iz zadnjih dogodkov in tendenc ministrstva", ki se kažejo v osnutkih nove zakonodaje. Ta po njihovem mnenju vodi k strokovno odvisnemu in operativno neavtonomnemu delu policije.

Predlagani zakon o organiziranosti in delu v policiji med drugim spreminja imenovanje generalnega direktorja policije. Medtem ko mora minister za notranje zadeve po veljavni zakonodaji pred vložitvijo predloga vladi za imenovanje posameznega kandidata pridobiti mnenje posebne avtonomne strokovne komisije o ustreznosti kandidata, pa predlog zakona to komisijo ukinja.

Ta komisija je doslej po mnenju poslancev PS omogočala, da "se pri imenovanju in razreševanju policije politika ni neposredno vpletala v policijske postopke, hkrati pa je vlada kot odgovorna tudi za delovanje policije imela zadosten vpliv na izbor policijskih vodij". V PS predlagane spremembe zakonodaje vidijo kot "uveljavitev neposrednega vpliva na izbiro kandidata", kar po njihovem mnenju samo "potrjujejo želje ministra po obvladovanju policije tudi na področju avtonomnega delovanja".

PS tako odboru, ki mu predseduje poslanka PS Maša Kociper, predlagajo, da sprejme sklep, naj odbor pozove premiera Janeza Janšo k razrešitvi Gorenaka, če slednji ne bo odstopil sam.