Vedno bolj neresni odnos predstavnikov ministrstva

V Visokošolskem sindikatu Slovenije, ki se je oblikoval v okviru konfederacije Pergam, so presenečeni nad "vedno bolj neresnim odnosom" predstavnikov ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport do pogajanj o socialnem sporazumu v delovni skupini Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja.

V tiskani izdaji Dnevnika smo danes objavili intervju z dr. Markom Marinčičem: “Pobegnili nam bodo najboljši profesorji”

Ministrstvo je po navedbah Marinčiča v dosedanjih pogajanjih večkrat zavrnilo razpravo o ključnih vprašanjih visokega šolstva, saj da je treba vanjo vključiti vso zainteresirano javnost. Kljub temu pa je za javno razpravo o uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov namenilo štiri dni, za razpravo o noveli zakona o visokem šolstvu pa še dva dneva.

Vlada ne želi odgovora, ampak konflikt

"Sindikat take postopke ocenjuje kot nedemokratične in nevarne, zato odločno zahteva umik novele o visokem šolstvu iz nujnega postopka in podaljšanje javne razprave," je dejal Marinčič. Ministrstvo javno sprašujejo, ali bo novela zakona v primeru nadaljevanja pogajanj tema razprave. "Če bo odgovor na to vprašanje ne, potem bo postalo očitno, da vlada na tem področju dogovora enostavno ne želi, ampak želi konflikt," je poudaril.

Marinčič predstavnike ministrstva sprašuje tudi, s čim se tako mudi, "razen z odpuščanjem na javnih univerzah in ustanavljanjem zasebnih univerz".

Ob tem v sindikatu za leto 2012 predlagajo tudi korekcijo rebalansa, ki bo univerzam omogočila izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih, v letu 2013 pa začetek odprave anomalij, ki jih kaže primerjava med položajem visokošolskih delavcev in drugih skupin v javnem sektorju.

"Tisti, ki je tukaj nekonstruktiven, neodgovoren in iracionalen, nismo mi"

Če do dogovora ne bo prišlo, bodo v sindikatu uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito zaposlenih in izboljšanje njihovega položaja, po potrebi pa tudi klasične oblike sindikalnega boja. "Odgovornost za morebitno blokado izobraževalnega procesa bo moral pred javnostjo sprejeti DZ kot ustanovitelj, ki ni opravil svoje ustavne obveznosti," je pojasnil Marinčič. "Tisti, ki je tukaj nekonstruktiven, neodgovoren in iracionalen, nismo mi," je še dejal.

Novela zakona po navedbah sindikata v visokošolski sistem prinaša tri radikalne posege, ki terjajo uskladitev s socialnimi partnerji. Gre za neomejeno neposredno pedagoško obveznost, ki jo poljubno določajo rektorji, za neposreden vpliv vlade na sestavo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu ter za vstop tujih visokošolskih ustanov v slovenski visokošolski prostor brez nadzora nad kakovostjo in z zanesljivo uvedbo šolnin tudi na javnih univerzah.

Lažje realiziranje varčevalnih ukrepov

Predsednik Pergama Janez Posedi pa je opozoril, da kakovost, ki jo danes izgubimo ali uničimo - vede ali nevede - pomeni trajno izgubo za naš narod in domovino.

Kot je dejal generalni sekretar Pergama Jakob Počivavšek, je iz gradiva, ki spremlja novelo zakona, jasno razvidno, da so predlagane spremembe namenjene lažjemu realiziranju varčevalnih ukrepov in zakona o uravnoteženju javnih financ.

Med ukrepi, do katerih na tej osnovi prihaja na mariborski univerzi in Univerzi na Primorskem, sta denimo nadobremenitev zaposlenih in krčenje izvedb akreditiranih programov.

Po mnenju Elizabete Zirnstein z Univerze na Primorskem bo sicer čas pokazal, kakšen vpliv bodo imeli ti ukrepi na kakovost študijskega procesa in znanje študentov. A ob tem je prepričana, da so bili varčevalni ukrepi prehitro narejeni. "Študijski programi niso tržno blago," je poudarila.

Nad postopkom spreminjanja zakona o visokem šolstvu so "neprijetno presenečeni" tudi na Univerzi v Mariboru. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, od pristojnega ministra pričakujejo, da podaljša postopek obravnave sprememb in jih ustrezno izpelje.

Z rebalansom in uredbo pa je bila po besedah Marinčiča najbolj prizadeta Univerza v Ljubljani. "Če ne bo prišlo do popravka rebalansa, ki ga predlagamo dobronamerno, bomo zaposleni na univerzi novembra ostali brez plač," je dejal.