Sredstva ESPG v skupni višini 128 milijonov evrov so bila leta 2011 dodeljena odpuščenim delavcem v dvanajstih državah članicah, in sicer v Avstriji, Belgiji, na Češkem, Danskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Irskem, v Italiji, na Nizozemskem, Poljskem in Portugalskem, piše v poročilu sklada.

Peto letno poročilo o ESPG kaže, da so se prispevki iz ESPG za države članice leta 2011 povišali za polovico v primerjavi s predhodnim letom. Češka in Grčija sta lani podporo iz ESPG prejeli prvič. Sklad za prilagoditev globalizaciji je zagotovil 65-odstotno sofinanciranje ukrepov aktivne politike trga dela, ki so jih za delavce predlagale in organizirale države članice, iz nacionalnih virov pa se je financiralo preostalih 35 %. Konkretni ukrepi za iskalce zaposlitve so vključevali intenzivno individualno pomoč pri iskanju zaposlitve, različne oblike poklicnega usposabljanja, dokvalifikacijo ter preusposabljanje, začasne spodbude in nadomestila ter druge vrste podpore, kot so pomoč pri ustanavljanju podjetij in javni programi za zaposlovanje.

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta na pobudo predsednika Barrosa konec leta 2006 ustanovila Evropski parlament in Svet EU za pomoč ljudem, ki so zaradi vpliva globalizacije izgubili zaposlitev. Od začetka leta 2007 je bila za pomoč iz EPSG vložena 101 vloga. Doslej je 20 držav članic zaprosilo za okoli 440,5 milijona evrov za pomoč približno 91.000 odpuščenim delavcem. Komisija je v predlogu za naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 predlagala, da EU prek ESPG še naprej izraža solidarnost z odpuščenimi delavci in prizadetimi regijami.