Razglasitev naravne nesreče pomeni, da bo država oškodovancem pomagala s proračunskimi sredstvi. Škodo po suši so ocenjevale občinske komisije po nalogu županov, v teh komisijah so sodelovali tudi kmetijski svetovalci.

Kot so STA danes povedali v KGZS, je suša po oceni svetovalne službe, ki je opravila oceno na posameznih območjih, prizadela vsa območja, pri čemer najmanj Gorenjsko in Koroško.

Škoda v Pomurju naj bi znašala več kot 21 milijonov evrov, najbolj prizadeti so koruza, oljne buče, krompir in vrtnine na prostem, pa tudi trajni nasadi.

Po ocenah Kmetijsko gozdarske zbornice Nova Gorica pa bo škoda zaradi suše samo na Primorskem presegla 35 milijonov evrov.

Sicer pa minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič obljublja aktivnosti v smeri sprememb zakonodaje, s katerimi bi kmetje lažje prišli do soglasij za vodna dovoljenja za postavitev namakalnih sistemov.

Bogovič si je ogledal posledice suše na Primorskem in v Pomurju ter predlagal že nekatere ukrepe, ki naj bi pomagali kmetom pri soočanju s posledicami. Med predlaganimi ukrepi so hiter popis škode in izplačilo odškodnin, odpis najemnin za letošnje leto skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, odpis nekaterih dajatev kmetom ter predlog za odpis ali zamik plačila drugega dela dohodnine za leto 2012.

V zadnjem obdobju je slišati tudi več pozivov, naj se začne postopek za pripravo sprememb kmetijske politike v državi, saj da sedanja kljub nenehnemu povečevanju proračunskih sredstev ne daje želenih rezultatov.