Gre za srečanje v okviru projekta »NVO varujejo naše zdravje«, v katerem deluje vsebinska mreža nevladnih organizacij za zdravje, financirajo pa jo Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za pravosodje in javno upravo RS. Nosilec projekta je Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje, konzorcijska partnerja projekta pa sta Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO.

Namen srečanja je globalno preprečevanje nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Mednarodna organizacija dela, ki spodbuja k takšnemu ravnanju, to počne z ozaveščanjem, katerega cilj je usmeriti mednarodno pozornost na nastajajoče trende na področju varnosti in zdravja pri delu ter na obseg poškodb, bolezni in nezgod s smrtnim izidom pri delu po vsem svetu.

Nevladne organizacije običajno zapolnjujejo potrebe družbe tam, kjer gospodarstvo in javni sektor le-teh ne zmoreta. Zato je eden izmed namenov srečanja prikazati možnosti povezovanja nevladnih organizacij z gospodarstvom, da bi skupaj izboljšali zdravje slovenskega prebivalstva, s poudarkom na krepitvi zdravja na delovnem mestu.