Poslanec je članom izvršnega odbora stranke danes pojasnil svojo plat zgodbe in predstavil tudi mnenje mentorja ter somentorja njegovega magistrskega dela. V njem zatrjujeta, da je naloga "v zadostni meri individualno znanstvenoraziskovalno delo", je povedal poslanec.

Če magistrsko delo ni plagiat, ga bodo povabili nazaj v stranko

A člani izvršnega odbora so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, izglasovali njegovo izključitev iz stranke. Po Ambrožičevih besedah pa je izvršni odbor prav tako sprejel sklep, da ga bodo povabili nazaj v stranko, če se dokaže, da je njegovo magistrsko delo v zadostni meri njegovo samostojno delo.

Poslanec je prepričan, da bo komisija mariborske pravno fakultete to tudi potrdila. Na vprašanje, ali bo v tem primeru sprejel vabilo stranke, pa je odgovoril, da za zdaj o tem še ni razmišljal.

Ambrožič tako v prihodnje tudi ne bo več član poslanske skupine PS. Kot samostojni poslanec bo skušal opozarjati na pomanjkljivosti in nepravilnosti, na katere opozarjajo ljudje z območja Maribora, kjer je bil izvoljen za poslanca, ter na anomalije na področjih, s katerimi se je doslej srečeval, kot sta tudi področje nevladnih organizacij in zdravstva, je pojasnil. Obenem pa bo, kot napoveduje, glasoval tako, da bo upošteval programska izhodišča stranke, ki jih je sam pomagal oblikovati.

Ambrožič se ne čuti krivega

Kot je danes vnovič poudaril Ambrožič, se ne počuti krivega za to, za kar so ga nekateri mediji obdolžili in ga tudi kaznovali, "še preden bi sploh kakšna koli relevantna institucija podala svoje strokovno mnenje o mojem znanstvenoraziskovalnem delu".

Ambrožič naj bi v svojem magisteriju prepisal večino tuje diplome, ne da bi jo navedel kot vir. Analiza, ki jo je s posebnim programom opravila mariborska fakulteta za računalništvo, je pokazala, da je v poslančev magisterij skoraj v celoti vdelana diploma študentke ljubljanske ekonomske fakultete iz leta 2002.

O plagiatorstvu naj odločajo strokovnjaki

A Ambrožič je večkrat poudaril, da je magistrsko delo njegovo avtorsko delo in ne plagiat. Po njegovih besedah mu je Milan Ojstršek s fakultete za računalništvo potrdil, da omenjeni računalniški program zgolj primerja besedila in ne ugotavlja plagiatorstva. O plagiatorstvu morajo po besedah Ambrožiča odločati strokovnjaki, ki se spoznajo na obravnavano tematiko.

V podobnem položaju se je v tem mandatu že znašel Ivan Simčič, ki je po očitkih o ponarejenem srednješolskem spričevalu moral zapustiti poslansko skupino DeSUS in ostal nepovezani poslanec. Kot nepovezani poslanec trenutno deluje tudi nekdanji poslanec DL Ivan Vogrin, vendar ta zaradi očitkov o dolgovih njegovega podjetja. Ambrožič se z ostalima nepovezanima poslancema sicer ne namerava povezati v poslansko skupino.