Vse skupaj bo stalo približno 350.000 evrov, za slabih 110 tisočakov pa bodo Kočevci v istem času uredili tudi del romskega naselja Trata. Večino denarja, in sicer dobrih 300.000 evrov, bo zagotovila država. "Komunalno bomo opremili polovico ulice VII, in sicer do naselja pri Rudniškem jezeru, dokončani pa bodo tudi kanalizacijska priključitev na obstoječi sistem in meteorno odvodnjavanje s ceste. Prav tako bodo položene cevi za internetne povezave in kabelsko televizijo, urejena pa bo še javna razsvetljava do naselja in v naselju samem," je povedal svetovalec za romsko problematiko na Občini Kočevje Ivan Marolt.

Z na novo urejenima naseljema se bosta izboljšali tako kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev kot tudi zaščita podtalnice, ki je bila zaradi kraškega sveta, na katerem obe naselji ležita, doslej izpostavljena večjemu potencialnemu onesnaženju.