V kranjski občini delujejo vsaj trije zasebni vrtci, a tudi teh je zaradi nepodeljenih koncesij premalo, zato so starši v stiski. Mestna občina Kranj je v času župana Mohorja Bogataja odstopila od rešitve, da pridobijo prostore za največji gorenjski vrtec v sedaj že šest let prazni stavbi nekdanje ekonomske srednje šole v središču Kranja. Prednost so dobile druge naložbe, čeprav je prejšnja oblast za vrtec pri Prešernovem gaju že pridobila gradbeno dovoljenje.

Starši za vrtec dolgujejo 35.000 evrov

Trenutno pa se socialno ogroženi starši srečujejo še s problemom poplačil za vrtce v letošnjem letu. "Gre za tiste, ki so oddali vloge tudi prepozno oziroma so jih na centru za socialno delo reševali dlje. Tako morajo zdaj posamezniki doplačati tudi do 2000 evrov. Gre večinoma za družine v stiski, nekateri vlog preprosto niti niso znali oddati, mi pa jih seveda moramo terjati za razliko v plačilu," pravi Pavčeva. Gre za okoli 35.000 evrov skupnega dolga, mestni svetniki pa za zdaj niso sprejeli sklepa, da bi to razliko plačala občina iz proračuna.

"Ne morem verjeti, da se to dogaja, ko pa vendarle vnaprej vedo, koliko otrok se rodi. Za vse je denar, za otroke ne!" nam je včeraj dejala ena od mamic, ki preprosto ne ve, kam z otrokom. Kranjska občina se je s podobno stisko soočila že lani, reševali so jo (tako kot letos) z dodatnimi prostori, kjer se je to le dalo. Pritisk je največji prav v mestu samem, kjer bi naložba v veliki vrtec pri Prešernovem gaju probleme v veliki meri rešila. Za primerjavo: v komunalno infrastrukturo naj bi Kranj vložil v nekaj letih okoli 10 milijonov lastnih sredstev. Toda po slabih dveh letih od nastopa sedanje oblasti projekt še ni dobil zelene luči na državni ravni. Probleme z otroškim varstvom pa je dobro zaznala prejšnja oblast, začela z bolj celostnim reševanjem, a ji sedanja ni sledila s proračunskimi sredstvi.

Tudi v Ljubljani se zgodovina ponavlja

V ljubljanske vrtce so doslej sprejeli 3403 otrok, od tega 2706 otrok prvega starostnega obdobja in 697 otrok drugega starostnega obdobja, medtem pa so starši v vrtce za prihodnje šolsko leto vpisali nekaj manj kot 5060 otrok.

Čeprav dobrih 1600 otrok prostega mesta ni dobilo, vsi niso vključeni na čakalni seznam, saj so nekateri starši že prej odstopili od vpisa, zavrnili ponujeno prosto mesto in bodo varstvo iskali drugje. Kar 85 otrok je poleti zavrnilo ponujena prosta mesta v vrtcih, hkrati pa so vrtci prejeli tudi 208 odpovedi vlog. Prav zaradi teh odpovedi se bodo prosta mesta v začetku septembra v vrtcih še pojavljala, zatrjujejo na občini, zato vrtci staršem dnevno pošiljajo vabila k podpisu pogodb.

V tem trenutku je na centralnem čakalnem seznamu 1374 otrok prvega starostnega obdobja, od tega 221 otrok, ki izpolnjujejo najpomembnejši občinski kriterij in vsaj dve leti stanujejo v Mestni občini Ljubljana. Dodatnih 809 otrok oziroma njihovih staršev v Ljubljani ne živi dovolj dolgo in torej kriterija ne izpolnjujejo, 344 otrok pa je iz drugih občin. Na centralnem čakalnem seznamu je tudi 54 otrok drugega starostnega obdobja, od teh pa pet staršev živi v Ljubljani že vsaj dve leti, 35 otrok pa prihaja iz drugih občin.

V Ljubljani že 12 zasebnih vrtcev

Iz načrtov, objavljenih na občinski spletni strani, je razvidno, da bodo občinarji tudi letos nadaljevali pospešeno odpiranje novih enot vrtcev. V okviru vrtca Trnovo bodo odprli dva nova oddelka, poleg tega načrtujejo še izgradnjo prizidka za šest oddelkov v vrtcu Šentvid, enota Mravljinček, tri oddelke pri vrtcu Vrhovci, enota Brdo, pet oddelkov bodo pridobili s preureditvijo prostorov nekdanje otroške bolnice na Ulici Stare pravde 2, šest oddelkov v vrtcu Pedenjped, enota Zadvor, kar 11 jih načrtujejo v Zgornjem Kašlju v sklopu vrtca Pedenjped, šest v vrtcu Galjevica. Nov vrtec s šestimi oddelki bodo zgradili tudi v Podutiku, vrtec z desetimi oddelki v Dravljah. Poleg tega bodo na mestni občini ponovno poskušali najti zasebnika, ki bi odprl vrtec s 50 oddelki prvega starostnega obdobja, mestna občina pa bi mu podelila koncesijo. Mimogrede, v Ljubljani trenutno deluje 12 zasebnih vrtcev, vsi brez občinske koncesije. Občinska namera o podelitvi koncesije pa je že dvakrat splavala po vodi.