Po naših neuradnih informacijah naj bi se kritika dela revizorjev družbe KPMG v minulih letih odrazila tudi v poslovanju družbe, kar pa Mahnič zanika. "Poslovanje KPMG se odvija skladno z načrti, obseg dela se glede na preteklo leto ni bistveno spremenil, kar je, glede na dejstvo, da KPMG zaposluje 21 pooblaščenih revizorjev, tudi pričakovano," je dejal.

Za revizijo katere gospodarske družbe je Mahnič prejel opomin, ni znano, saj agencija družbe, katere poslovni rezultati so bili predmet "sporne" revizije, ne razkriva. Delničarji družbe, katere revizor je prejel opomin agencije, bi verjetno želeli biti z ukrepom seznanjeni, a razkritje naj bi, kot izhaja iz Mahničevih pojasnil, kršilo varstvo zaupnosti. "Zaradi varovanja zaupnosti osebnih podatkov in podatkov strank vam naziva stranke, ki je bila predmet pregleda, ne morem razkriti," nam je namreč pojasnil direktor družbe KPMG, ki jo poleg Mahniča vodi še Nevenka Kržan.

Iz izrečenega ukrepa agencije izhaja, da je Mahnič kršil člen zakona o revidiranju, ki določa način revidiranja oziroma zakonska določila, standarde in pravila, ki jih mora revizor pri reviziji upoštevati, napake pa so bile storjene pri reviziji računovodskih izkazov družbe za leti 2008 in 2009. Pri revizijah poslovanja v omenjenih dveh letih je Mahnič med drugim podpisan pod revizijska poročila o poslovanju družb Merkur, Sava, Istrabenz, Maksima Holding, Poteza Naložbe. "Opomin se ne nanaša na napake v računovodskih izkazih stranke, temveč na domnevno pomanjkljivo arhivsko dokumentacijo, povezano z revizijo, in pomanjkljivo razkritje utemeljitve spremembe računovodske usmeritve v računovodskih izkazih družbe," nam je pojasnil Mahnič, ki pa je zagotovil, da predmet pregleda niso bila poročila Merkurja ali Save.

Mahnič je, spomnimo, preklical že izdelano revizorsko mnenje za poslovanje Merkurja v letu 2009, ker je želel preveriti medijsko izpostavljene posle, med njimi tudi posojila Merfinu in družbi HTC Dva. Hkrati je Mahnič revidiral še Savine poslovne rezultate, ki je, spomnimo, prav tako sodelovala pri menedžerskem odkupu Merkurja in z Merfinom sklenila pogodbo o odkupu Merkurjevih delnic. Ali se pregled nanaša na revizijo Istrabenza ali Maksime Holdinga, prek katerega je poskušal Igor Bavčar prevzeti Istrabenz, ni jasno. Iz ukrepa agencije sicer izhaja, da bi revizorjeve napake lahko nastale pri revidiranju učinkov poslovne združitve in vrednotenju naložb v odvisne družbe, poleg tega pa je članica revizijske skupine, ki je revidirala poročili, pred tem opravljala cenitve, ki so bile nato predmet revizije. Navedeno postavlja dvom, tako agencija, v neodvisnost revizijske skupine. "Po našem mnenju je opomin strokovno sporen, saj notranji nadzor na istem revizijskem projektu in za isto obdobje ni ugotovil pomembnih nepravilnosti," še pravi Mahnič.