Potniki brez mesečne vozovnice so namreč morali recimo pot iz Ljubljane do Grosuplja plačati bodisi v celoti z denarjem bodisi del z denarjem in del z vrednostno urbano. Pri teh dveh načinih plačila pa je prihajalo do razlike v ceni prevoza, saj je potnik, ki je prevoz v celoti plačal z gotovino, plačal 2,70 evra, potnik, ki je del prevoza plačal z urbano, del z gotovino, pa je moral odšteti 3 evre.

Javno podjetje je z uvedbo conskega sistema razliko v ceni zaradi načina plačila zdaj odpravilo in celo pocenilo nekatere prevoze. Potniki iz Grosuplja brez mesečnih vozovnic bodo po novem morali za pot do Ljubljane plačati 2,50 evra, pri čemer bodo imeli tako kot Ljubljančani pravico, da 90 minut brezplačno prestopajo med avtobusi.

Na splošno bodo potniki za enkratni prevoz znotraj posameznega območja plačali enotno ceno, in sicer 1,20 evra. Za enkratni prevoz znotraj dveh območij bodo morali odšteti 1,60 evra, za prevoz znotraj treh območij pa 2,50 evra. To konkretno pomeni, da bodo potniki iz območij Brezovica 1, Škofljica in Medvode, ki bodo potovali v Ljubljano, plačali 1,20 evra za enkratni prevoz; potniki iz območij Brezovica 2, Ig in Vodice bodo za enkratni prevoz do prestolnice odšteli 1,60 evra; potniki iz Grosuplja pa bodo, kot rečeno, morali za prevoz do Ljubljane plačati 2,50 evra. Velja opozoriti, da morajo potniki pri plačevanju vseh teh prevozov z vrednostno urbano pri vozniku avtobusa najprej izbrati število območij, znotraj katerih bodo potovali, šele nato morajo svojo urbano prisloniti k napravi, ki bo s kartice odštela ustrezen znesek.

Z včerajšnjim dnem je Ljubljanski potniški promet še podaljšal linijo 19I do Iške vasi in spremenil potek linije 3G na območju Grosuplja. Avtobus bo po novem na omenjeni liniji vozil krožno v smeri urinega kazalca zato, da bodo imeli tudi prebivalci vzhodnega dela Grosuplja boljši dostop do avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa. Postajališča na območju Grosuplja si po novem sledijo v naslednjem vrstnem redu: Adamičev spomenik, Ljubljanska, Osnovna šola Brinje, Kongo, Dom starejših in Dom obrtnikov, ki sta novi postajališči, Vodičar, Krpan, Mrzle njive in Grosuplje. Po podatkih Ljubljanskega potniškega prometa je integrirana linija 3G v enem letu delovanja dosegla odlične rezultate, saj se je število potnikov na tej relaciji povečalo za kar 30 odstotkov v primerjavi z letom prej.