Predstavniki Zveze civilnodružbenih organizacij Slovenije so namreč v začetku avgusta pozvali protikorupcijsko komisijo, računsko sodišče, vrhovno državno tožilstvo in poslance, da si dejavno prizadevajo za zakonske in podzakonske predpise, ki bodo zagotovili odgovorno ravnanje s premoženjem države in lokalnih skupnosti. Poleg tega so zahtevali umik odloka o ravnanju s stvarnim premoženjem države za letošnje leto.

Opozarjajo namreč, da odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 in vladna uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti omogočata nepregledne postopke ravnanja s premoženjem države. V letošnjem odloku je po navedbah predsednice Društva Integriteta Simone Habič, ki je tudi sodelovala na današnjem sestanku, ogromno napak in je pomanjkljiv, ponekod tudi zavajajoč. Na primer, pri številnih nepremičninah so namreč orientacijske vrednosti navedene prenizko in znaša razkorak z ocenjeno vrednostjo, ki jo navaja Geodetska uprava RS, tudi po milijon evrov. Vse to pa daje možnost za oškodovanje državnega premoženja.

Po njenih besedah je bil današnji sestanek produktiven. Predstavnik ministrstva je tako predlagal, da skupaj poiščejo in oblikujejo rešitve za prihodnje ter sodelujejo pripravi nadaljnjih odlokov v prihodnjih letih. Prav tako bodo sodelovali pri spremembi zakonodaje, ki takšne odloke omogoča. Poskušali pa bodo tudi spremljati prodajo državnih nepremičnin, je za STA po sestanku povedala Habičeva. Ministrstvu bodo tudi zagotovili nabor mednarodnih praks na tem področju.

Sicer pa Habičeva opozarja, da je zelo pomembno, da se tudi institucije nadzora in revizij vključijo v proces svetovanja, kako v odloke in zakonodajo vnesti varovalke, da ne pride do zlorabe javnega dobrega in da se bo pri pripravi in oblikovanju prihodnjih odlokov upoštevalo načelo transparentnosti. Po navedbah zveze jim v tem mesecu ni odgovoril nihče, le omenjeno ministrstvo.