Z razpisom želi ŠOS diplomante opogumiti in jim pokazati, da so lahko ugotovitve, ki jih dokažejo v svojih diplomskih ali magistrskih delih – od aplikativnih rešitev do raziskovanja in kritične analize družbenih sprememb –, za različne organizacije še kako pomembne. Želi jih spodbuditi k iskanju rešitev tako na področju študija in socialne problematike študentov kot tudi k iskanju inovativnih rešitev konkretnih problemov, s katerimi se srečujejo študenti.

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so v letih 2011 ali 2012 diplomirali na študijskih programih 1. bolonjske stopnje (visokošolski strokovni ali univerzitetni program) ali magistrirali na študijskih programih 2. bolonjske stopnje (ali enovitem magistrskem študiju) ali diplomirali na »pred-bolonjskih« študijskih programih. Prijavijo se lahko, če so v svojih delih obravnavali študij oziroma visokošolsko izobraževanje in povezane problematike, socialna ali zdravstvena vprašanja študentov oziroma so pisali o drugih temah, ki se neposredno dotikajo (položaja) študentov. Prav tako se lahko na razpis prijavijo vsi, ki so v svojem diplomskem delu ponudili aplikativne rešitve za konkretne probleme, s katerimi se srečujejo študenti (ali skupine študentov) pri študiju.

Prispela dela bo ocenila tričlanska strokovna komisija in trem najboljšim v posamezni kategoriji podelila denarne nagrade v vrednosti 500, 300 in 200 evrov za diplomska dela ter 700, 500 in 300 evrov za najboljša magistrska dela.

Rok za prijavo je 7. oktober 2012, podelitev nagrad pa bo 16. novembra 2012, dan pred svetovnim dnevom študentov. Razpis je objavljen na spletni strani ŠOS-a www.studentska-org.si.