Najprej je zaživela integrirana potniška linija 3G, ki je potnikom iz Občine Grosuplje omogočila, da se v Ljubljano zapeljejo ceneje s terminsko urbano. Na prvi integrirani potniški liniji so uskladili linije mestnega in medkrajevnega potniškega prometa in potnikom omogočili potovanje z enotno vozovnico, za nižjo ceno in z usklajenimi voznimi redi z medkrajevnim prometom.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so prvič določili območja potovanja in z njimi ceno. Tako se na primer potnik, ki potuje po Ljubljani, giblje samo v enem območju; potnik, ki potuje na primer iz Ljubljane na Ig, pa se giblje v dveh območjih.

Z današnjim dnem je plačilni sistem v vseh treh območjih poenoten tako, da je omogočeno plačevanje prevoza poleg terminske tudi z vrednostno urbano. Obe vrsti vozovnic izbiramo glede na izhodišče potovanja in prestopanje mej posameznih območij.

Sistem treh območij določa pri plačilu z vrednostno kartico urbana ceno 1,20 evra za potovanje v enem območju, 1,60 evra za potovanje v dveh območjih in 2,50 evra za potovanje v treh območjih. Plačilo z vrednostno vozovnico omogoča potovanje v roku 90 minut, znotraj izbranega števila območij brez doplačila.

Z današnjim dnem ob podaljšanju linije 19I do Iške vasi LPP združuje postajališča na področju Občine Ig v eno območje. Potniki iz Iga proti Ljubljani in v obratni smeri morajo pri plačilu z vrednostno vozovnico izbrati potovanje v dveh območjih. Potniki, ki kupujejo terminske vozovnice, pa morajo kupiti terminske vozovnice za dve območji.

Na območju Grosupljega so spremenili potek linije 3G, da omogočijo tudi vzhodnemu delu Grosupljega boljši dostop v mrežo linij LPP. Potnikom, ki potujejo znotraj Občine Grosuplje ni potrebno izbrati območja na validatorju in plačajo za prevoz 1,20 evra. V primeru, da potujejo do Škofljice izberejo potovanje v dveh območjih in v primeru, da potujejo v Ljubljano izberejo potovanje v treh območjih.

Enako velja za nove integrirane linije 60, 61, 62 na področju občine Vodice.

Zaradi lažjega prehoda na plačevanje prevoza s kartico urbana bo na novih integriranih linijah nekaj časa še mogoče plačevati z gotovino. V LPP pričakujejo, da se bodo potniki, ki so do sedaj plačevali v gotovini, v roku nekaj mesecev preusmerili na plačevanje z vrednostno urbano.