Z nazivom komunalni inženir se Homan tudi predstavlja na spletni strani Mestne občine Kranj. To je pomembno že zato, ker vodenje takega projekta terja ogromno znanja z različnih področij, ki bi jih komunalni inženir moral imeti. Sprva so na občini želeli komunalni projekt sicer brez razpisa oddati državnemu podjetju, a so dobili negativno oceno takega posla. Zato zdaj projekt vodi komunalni inženir Homan, večino dela pa tako na občini opravijo sami.

Koalicija župana Mohorja Bogataja v Kranju skoraj dve leti po volitvah te največje naložbe v zgodovini občine že ni začela. Gre za gradnjo kanalizacije, vodovoda, razsvetljave in čistilne naprave, ki jo bodo pokrili iz evropskih sredstev in mestne blagajne, in bo bistveno povečala zadolženost občine. Homana, ki je odgovoren za celoten projekt, javnost sicer pozna kot poslanca, ki je leta 2006 v parlamentu zamenjal "odstopljenega" Pavla Ruparja.

Od mizarja do inženirja

Homan je najprej zaključil poklicno šolo in postal mizar. Ker pa je nekaj časa delal tudi na bencinski črpalki ter postal poslovodja, je opravil prekvalifikacijo v trgovsko smer. Toda leta 2003 si je zaželel pridobiti izobrazbo komunalnega inženirja na dveletni višji šoli EDC v Kranju, katere direktorica je nekdanja mestna svetnica SDS Darinka Rakovec. "Homan je moral najprej opraviti prekvalifikacijo za poklic s področja gradbeništva, da bi lahko pri nas zaključil srednjo gradbeno šolo. To je leta 2003 tudi storil in obenem začel z delno maturo, ki bi mu omogočila pridobitev srednješolske izobrazbe in s tem vpis na naš višješolski študij. Tako je februarja 2004 tudi to delno maturo iz dveh predmetov opravil, jeseni pa se je vpisal na višješolski študij in ga junija naslednje leto končal z diplomo o mirujočem prometu pri mentorju Tadeju Markiču," je razložila Rakovčeva.

Homan je tako dveletni študij smeri komunalni inženir skupaj z diplomo opravil v slabem letu dni. Na šoli so pojasnili, da je predavanja obiskoval kot občan, po vpisu leta 2004 pa je v silovitem tempu opravil vse izpite in z odliko napisal diplomsko nalogo. "Res sem moral opraviti prekvalifikacijo in delno maturo, nato pa sem doštudiral, natančnega imena diplome se niti ne spomnim več, šlo je za promet," je svoj zanimivi študij opisal Bojan Homan. Če povzamemo, je kranjski podžupan leta 2003 imel poklicno triletno izobrazbo neustrezne smeri, do junija 2005 pa je uspel pridobiti ustrezni poklic, zaključiti še srednjo šolo in dveletni študij absolvirati s čisto desetko.

Komunalni raj za SD in SDS

"Naši projekti tečejo po načrtu, samo da za zdaj sredstva še niso zagotovljena. Pričakujem, da bo vlada odobrila pomoč v mesecu dni. Je pa res, da za to nihče ne more jamčiti, niti jaz sam ne," je o naložbi v kranjsko komunalno infrastrukturo povedal Homan. Da pa je komunala resnično težišče naložb, denarja, vplivov in kadrov, pojasnjujejo naslednji podatki. Homan se je v času izbora podjetja, ki bo iz Kranja odvažalo odpadke, vsaj enkrat srečal tudi z nekdanjim zaposlenim tega podjetja - Pavlom Ruparjem, še vedno članom sveta SDS. Za Dnevnik je Homan srečanje potrdil, a zanikal, da bi Rupar pri njem skušal lobirati za podjetje Papirservis, ki zdaj odvaža odpadke. Od volitev do danes so v občinskem javnem podjetju Komunala Kranj dobili zaposlitev trije mestni svetniki iz strank, ki tvorijo županovo koalicijo. Evstahij Drmota iz SD je postal direktor, Jure Kristan iz SDS njegov pomočnik, zaposlili pa so tudi Bena Fekonjo, še enega svetnika SD. Stranki SDS in SD imata najbolj številni svetniški skupini v dvotretjinski vladajoči koaliciji Mohorja Bogataja.