Zato ne preseneča, da sta bila oba druga kupca, ki sta izrazila zanimanje za nakup, s takšnimi ali drugačnimi pojasnili zavrnjena. "To samo dokazuje, da smo imeli prav, ko smo opozarjali, da gre najbrž za vnaprej dogovorjen posel in da je zbiranje ponudb zgolj farsa," pravi Viktor Markežič iz koprske stranke Oljka.

V Oljki so namreč 10. julija javno opozorili na po njihovem mnenju sporno prodajo stavbe na Carpaccievem trgu v Kopru, saj so menili, da občina ni izpeljala dveh javnih dražb, da bi lahko z neposredno pogodbo po bistveno nižji ceni prodajala omenjeno nepremičnino. Z občine so še istega dne novinarjem pojasnili, da trditve Oljke glede dražb ne držijo, da se rok za oddajo ponudb izteče 13. julija in da zato o morebitnih ponudbah še ni možno govoriti. Kot izhaja iz pogodbe, je Popovičeva sestra Laura Ban nato pogodbo podpisala 12. julija, kupnine v višini 187.000 evrov pa še ni poravnala. To mora narediti do sobote.

Pogodbo so najprej skrivali

Na koprski občini nam podrobnosti iz pogodbe sprva niso želeli razkriti, vpogled so nam dovolili šele, ko smo to zahtevali po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Ko smo predstojnico urada za nepremičnine Majo Šviligoj Cernaz ob tem vprašali, zakaj  izolskemu podjetniku Valterju Krmacu niso omogočili ogleda lokala, čeprav je prošnjo na občino pisno poslal 10. julija, nam je na naše presenečenje odgovorila, naj se raje vprašamo, če je bil njegov interes resen. Da iz izkušenj ve, da v teh časih zanimanja za nepremičnine in resnih kupcev ni.

Uradno pa so Krmacu po izteku roka pisno sporočili, da je njegova prošnja za ogled prispela prepozno in da prošnje niso mogli obravnavati kot ponudbe za nakup. Ko smo Šviligojevo vprašali, če je prispela še kakšna ponudba, odgovora nismo dobili, nam je pa to potrdila uspešna koprska slaščičarka Ika Zonta. V skladu z objavo na spletni strani občine, kjer je bil kot zadnji rok za oddajo ponudb napisan 13. julij, je na koprski občini tistega dne osebno oddala ponudbo v višini 190.000 evrov, vendar so njeno vlogo kot prepozno zavrnili.

Boljšo ponudnico zavrnili kot prepozno

"Že dlje časa iščem lokal v središču mesta, kjer bi lahko razširila in uresničila svoje gostinske ambicije. Carpaccio pub je na odlični lokaciji, zadnja cena pa je bila tudi izredno ugodna, zato sem v tem videla odlično poslovno priložnost in oddala ponudbo," pravi dolgoletna slaščičarka Ika Zonta, ki obžaluje, da občina ni sprejela njene ponudbe, saj je bila najboljša. Zonta še dodaja, da je že pred dražbami na občini iskala informacije glede Carpaccio puba, prosila je tudi za ogled lokala, vendar ji nikoli niso nič pojasnili in so jo usmerjali na najemnika lokala, ki pa ji prav tako ni nič koristnega pojasnil. Zato se tudi ni prijavila na dražbe. Zontova je za Dnevnik še povedala, da ji je predstojnica urada Šviligojeva namesto Carpaccia ponujala druge lokacije v središču mesta, ki pa so bile bistveno manj atraktivne in dražje.

Na občini so pojasnili, da se je rok za oddajo ponudb iztekel 12. julija, saj je takrat minil trimesečni rok, v katerem lahko občina po dveh neuspelih dražbah nepremičnino neposredno proda. Zakaj je bil torej v nameri za prodajo zapisan rok 13. julij, ni jasno. Kar pa je najbrž  brezpredmetno, ko pa iz  pogodbe s podjetjem Danita izhaja, da je bilo vse najbrž odločeno že prej, če je  župan  Popovič pogodbo  podpisal že 9. julija. Pojasnil glede tega na koprski občini prav tako nismo dobili, neuradno pa smo izvedeli, da se bodo najbrž sklicevali na to, da  pogodba ni veljavna, dokler je ne podpišeta obe stranki, in da bi v primeru, če bi do izteka roka prišla kakšna boljša ponudba, bila ta pogodba, podpisana samo s strani Popoviča, brezpredmetna.

Šoltes: Obstaja dvom o korektnosti postopka

"Občina mora v vsakem primeru dosledno spoštovati tisto, kar je javno objavila in mora vse potencialne kupce enako obravnavati. Če je župan pogodbo res podpisal že nekaj dni pred iztekom roka, je to zelo nenavadno in zbuja dvom o korektnosti postopka. Razhajanja med javno objavo in pogodbo pa bi pod drobnogled lahko vzeli tudi organi pregona," je za Dnevnik pojasnil predsednik računskega sodišča Igor Šoltes. S primerom se že ukvarjajo tudi koprski kriminalisti, saj so nam na koprski policijski upravi potrdili, da so prijavo prejeli avgusta.