Ena bistvenih usmeritev reforme trga dela je po besedah ministra za delo, družino in socialne zadeve Andreja Vizjaka odprava segmentacije na trgu dela. Kot je spomnil po predstavitvi reforme predstavnikom koalicijskih poslanskih skupin, imamo trenutno veliko negotovih oblik zaposlitve, zlasti med mlajšimi iskalci prve zaposlitve in med tistimi, ki se prijavijo kot brezposelni in ponovno iščejo službo.

Vlada želi tako okrepiti in spodbujati sklepanje pogodb za nedoločen čas, tudi z dodatnim omejevanjem sklepanja pogodb za določen čas.

Še več je rešitev pri odpravninah, odpovednih rokih, tudi pri pravici za prejemanje nadomestil za brezposelne. Novost v predlogu zakona je sicer tudi uvedba začasnih in občasnih del za upokojence in brezposelne, a izključno s posredovanjem Zavoda RS za zaposlovanje.

Najtrši oreh bo vprašanje odprave plačanega odmora za malico. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) namreč ostro nasprotuje predlogu, da se 30-minutni odmor za malico ne bi več všteval v delovni čas, in bo to pravico branila z vsemi sredstvi. V ZSSS nasprotujejo tudi predlagani ukinitvi dodatka na delovno dobo, saj da bi to pri nekaterih pomenilo tudi za 15 do 20 odstotkov nižje plače.

Medtem je predsedstvo Gospodarske zbornice Slovenije izrazilo zaskrbljenost, da izhodišča reforme ne dajejo zagotovila, da bo nova zakonodaja uresničila zahteve delodajalcev po večji prožnosti trga dela, zmanjševanju stroškov dela in zmanjševanju administrativnih bremen.

Koalicija bo v prihajajočem tednu začela usklajevati še pokojninsko reformo. Vsebina te še ni dokončno znana, vlada pa namerava v prvi fazi spremeniti pogoje predčasnega upokojevanja, pozneje pa dvigniti tudi upokojitveno starost. Reforma naj bi vključevala informativne individualne račune in dodatno pokojninsko zavarovanje.