Specializirano državno tožilstvo RS, ki je z delovanjem začelo novembra lani, je pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj na področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala ter korupcijskih kaznivih dejanj. Letos so specializirani tožilci prejeli osem kazenskih ovadb s področja gospodarske kriminalitete, vložili pa so 13 obtožnic zoper 77 oseb. Kot so poudarili, je eden izmed temeljnih pogojev za uspešno preiskovanje in pregon gospodarske kriminalitete predvsem kakovostna in stabilna zakonodaja.

Motiviran in usposobljen kader

Kot pomemben korak k učinkovitejšemu preiskovanju gospodarske kriminalitete izpostavljajo tudi ustanovitve specializiranih organov v policiji, tožilstvu in v sodstvu, ki imajo jasno določene pristojnosti.

Preiskovanje tovrstne kriminalitete je po njihovih ocenah zelo zahtevno, saj se gospodarska kriminaliteta vedno bolj izvršuje preko zapletenih poslovnih dogodkov, izvajajo pa jo ljudje s specifičnimi znanji in največkrat močnim družbenim statusom. "Zato je za uspešno preiskovanje gospodarskega kriminala potrebno pridobiti visoko motivirane in strokovno usposobljene kadre ter jim zagotoviti varno delovno okolje in strokovno neodvisnost," so še dodali na tožilstvu.

Pomen usposobljenega in strokovnega kadra pri preiskavi gospodarske kriminalitete so izpostavili tudi v Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), ki je bil ustanovljen leta 2010. Kot so poudarili, je odkrivanje gospodarske kriminalitete v Sloveniji izredno zahtevno in kompleksno področje dela, ki zahteva veliko specifičnega znanja in izkušenj preiskovalcev. To narekuje tudi veliko sodelovanja z drugimi državnimi organi, tako doma kot v tujini.

Pregon gospodarske kriminalitete po mnenju NPU v Sloveniji še ni optimalen in obstajajo možnosti za izboljšave, s katerimi se je treba prilagajati tovrstni kriminaliteti glede na njeno spreminjanje. "To je področje dela v policiji, na katerem se srečujemo s t.i. zaostanki, zato je treba stalno iskati nove kadrovske rešitve, boljšo opremljenost in nova znanja s stalnim usposabljanjem preiskovalcev," so zapisali.

Statistično gledano je bil sicer obseg odkrite in preiskovane gospodarske kriminalitete v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani v rahlem upadu. Statistični upad je med drugim posledica spremenjene klasifikacije kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. "To je tudi razlog, da ne moremo govoriti o kakšnem zmanjšanju obremenjenosti kriminalistične policije, kvečjemu nasprotno, zaradi vse večjega obsega preiskovanja zahtevnejših in kompleksnejših oblik gospodarskih kaznivih dejanj," so poudarili.

V izdelavi je tudi že akcijski načrt za uresničevanje strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete, ki jo je sprejela vlada julija in s katero je povezan sklep, s katerim se poziva vse pristojne organe, da sume kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete obravnavajo prednostno.

Povečanemu obsegu pregona gospodarske kriminalitete so se prilagodila tudi sodišča. Okrožna sodišča v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru so jeseni lani tudi uradno ustanovila specializirane oddelke, v katerih sodniki sodijo v zahtevnejših oblikah organiziranega in gospodarskega kriminala.