Dodatno subvencijo za malico v višini 0, 30 evra so lahko dobili socialno ogroženi učenci, ki so zanjo posebej zaprosili. Z varčevalnim zakonom pa je vlada ukinila splošno subvencijo, ki je pripadala vsem učencem. Po novem bo država plačala dve tretjini cene malice le socialno ogroženim dijakom, ki bodo šibki gmotni položaj tudi dokazali z odločbo centra za socialno delo, torej tistim, ki so imeli do zdaj brezplačno malico. Preostali bodo morali šolsko malico, ki stane 80 centov, plačati v celoti.

A to še ni vse. Medtem ko je ministrstvo v lanskem šolskem letu za učbenike v šolskem učbeniškem skladu in drugo učno tehnologijo namenilo 1,804.350 evrov, je po rebalansu proračuna letos temu namenjeno le 800.000 evrov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport s tem denarjem od šolskega leta 2008/ 2009 vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov. Učbenike si v šoli izposodi kar 96 odstotkov vseh učencev, kar bistveno razbremeni denarnice staršev. S temi sredstvi namreč na ministrstvu pokrijejo tako imenovano obrabnino učbenikov, ki so jo morali prej plačati starši sami. Obrabnina znaša tretjino redne cene učbenika, preostali dve tretjini cene pa krije posamezna šola. Sredstva za obrabnine in nadomestila obrabljenih učbenikov učbeniškega sklada na ministrstvu krčijo že vse od leta 2008. Takrat so za to namenili 3,9 milijona evrov, leta 2009 3,5 milijona evrov, naslednja leta pa nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Tako kot vsako leto pa morajo starši za svoje šolarje kupiti delovne zvezke, peresnice, zvezke in šolske torbice, kar kljub finančni pomoči države predstavlja precejšen finančni zalogaj. Učenci vsake šole uporabljajo pri pouku izbrane kombinacije učbenikov različnih založnikov, zato so tudi stroški staršev odvisni od tega, za katere učbenike in druga gradiva so se odločili v šoli. Za nakup delovnih zvezkov za prvi razred osnovne šole bodo starši odšteli od 75 do 90 evrov, odvisno od založbe. Za nakup delovnih zvezkov za 5. razred osnovne šole bodo odšteli krepko več kot 100 evrov, za nakup delovnih zvezkov za devetošolca pa približno stotaka. Pri teh izračunih nismo upoštevali nakupa zvezkov, pisal, peresnice, barvic, lepil, palet in seveda šolske torbice. Za zadnjo bodo starši odšteli od 45 do 150 evrov.

Se pa po viku in kriku, ki smo mu bili priče v minulih dveh letih, v letošnjem šolskem letu obeta sprememba šolskega koledarja. Ponovno se namreč obetajo deljene počitnice, je včeraj povedal minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. Takšna je bila želja družin, učiteljev in turističnih delavcev, pravi. Na zimske počitnice se bodo tako tretji ponedeljek v februarju najprej odpravili učenci osnovnih šol iz koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije, teden pozneje pa še učenci iz zahodnega dela Slovenije, je pojasnil minister.