Širok spekter znanja in kompetenc

"Na podlagi izkušenj iz preteklih let lahko rečem, da učitelji nimajo velikih težav pri iskanju služb, običajno so bili na zavodu prijavljeni le prehodno," pravi poklicna svetovalka na zavodu za zaposlovanje Brigita Vončina. "Res pa je, da takšne situacije, kot se napoveduje letos, še nismo imeli."

Po besedah sogovornice so se brezposelni učitelji, ki so bili nekaj časa prijavljeni kot iskalci dela, v zadnjih letih navadno (spet) zaposlili v šolah. A dejstvo je, da je spekter njihovega znanja zelo širok, s čimer se širijo tudi možnosti zaposlitve. "Ni res, da učitelji niso zaposljivi v gospodarstvu, saj imajo številne kompetence in veščine, ki na trgu dela pomenijo absolutno prednost," je prepričana Vončinova. "Visoko razvite imajo vodstvene sposobnosti in koordinacijo skupin, obvladajo skupinsko dinamiko, hkrati pa so tudi zelo dobri timski igralci, saj vse življenje delajo z ljudmi. Po naravi so to ekstrovertirane osebe, natančne, potrpežljive, zanemariti pa ne gre tudi dejstva, da imajo odlične predavateljske sposobnosti." To pomeni, da so zaposljivi povsod tam, kjer so te kompetence pomembne.

26-letna Tjaša Oblak je sicer diplomirana učiteljica matematike in računalništva, a ima s poučevanjem malo izkušenj. V tem času je zaposlena kot vodja projektov v podjetju, ki se ukvarja z oblikovanjem spletnih strani in aplikacij. "Na fakulteti sem dobila zelo široko znanje, predvsem kar se tiče matematike in računalništva ter pedagoških predmetov. Vse to uporabljam pri svojem delu. Pravzaprav imam srečo, saj je kader z znanjem računalništva v današnjem svetu zaposljiv na marsikaterem področju," pravi Tjaša.

Po diplomi je nekaj časa sicer iskala službo učiteljice, a je ni našla. "Na fakulteti so nas verjetno premalo pripravili na to, da se bomo morali številni znajti drugače."

Petina zavije na drugo pot

Približno polovica njenih kolegov s fakultete uči v šolah, druga polovica pa se je znašla drugače, a večina vendarle prav na področju študijske smeri. Tisti, ki so se za alternative odločili bolj iz veselja kot iz nuje, so zelo redki, dodaja. Tudi Vončinova pravi, da ima z učitelji, ki so ustvarili kariero iz svojih interesov in hobijev, malo izkušenj. "Teh je peščica. Večina tistih, ki so se odločili za status samostojnega podjetnika, zdaj sodeluje z zasebnimi šolami."

Da se približno petina študentov odloči stopiti na drugačno karierno pot, ki ni neposredno povezana z učenjem, pa pove prof. dr. Mojca Čepič, predstojnica katedre za fiziko na ljubljanski pedagoški fakulteti. "Možnosti je veliko, saj so učitelji fizike in naravoslovja nasploh naučeni, da se morajo znajti v najrazličnejših situacijah in iskati rešitve za najrazličnejše probleme. Dostikrat ugotovijo, kaj jih veseli in kaj si želijo početi tudi zato, ker so se v procesu izobraževanja prisiljeni učiti in raziskovati samostojno." Čepičeva sicer pravi, da so učitelji fizike deficitaren poklic, zaradi česar diplomanti na službo čakajo največ tri mesece in se s pomanjkanjem dela pravzaprav sploh ne soočijo.