Ker k onesnaženosti zraka občutno pripomore tudi zgoščen cestni promet, so se na mariborski občini odločili za uvedbo pilotne okoljske cone. Tako bo med 1. oktobrom in 30. aprilom na levem bregu Drave del mestnega središča od ponedeljka do petka zaprt za vozila, ki ne dosegajo emisijskega eurostandarda 0 in 1. To so predvsem tista osebna in lahka tovorna vozila, ki so bila prvič registrirana pred letom 1997, in težka tovorna vozila, registrirana pred oktobrom 1996. "Zavedamo se, da gost promet ni edini povzročitelj prekomerne onesnaženosti zraka, vendar ima nanj najmočnejši vpliv," je prepričana Čančeva. Pripravljen je tudi že načrt za izboljšanje prog mestnega prometa, medtem ko je v prihodnje načrtovan še nakup novih mestnih avtobusov, ki bi še dodatno pripomogli k zmanjšanju vsebnosti trdih delcev v mariborskem zraku.

Pilotna okoljska cona bo na levem bregu mejila na Turnerjevo ulico, Vinarsko in Tomšičevo ulico ter na Titovo in Partizansko cesto. V neposredni bližini je enajst parkirišč in dve garažni hiši, kjer bodo vozniki v času prepovedi lahko pustili svoja vozila. Omejitve v času testnega obdobja sicer ne bodo veljale za stanovalce znotraj cone, ki lahko že od ponedeljka na medobčinskem uradu zaprosijo za brezplačno začasno dovolilnico, za dostavna in tovorna vozila med 5. in 7. uro ter 20. in 22. uro, za avtobuse, taksije, urgentne prevoze, delovna vozila ter vozila za prevoz oseb z motnjami gibanja, invalidov in slepih.

Če se bo rešitev v času testnega obdobja izkazala za učinkovito, bodo na občini razmislili o nadaljnjih ukrepih za izboljšanje kakovosti zraka. "Mogoči sta širitev okoljske cone na desni breg Drave in prepoved za vozila, ki ne dosegajo emisijskega eurostandarda 2 in 3," je še napovedala Čančeva, ki pričakuje, da bi se nadaljevanje projekta lahko začelo uresničevati že med letoma 2013 in 2014.