Glavni cilj srečanj je spodbuditi sodelovanje brezposelnih in delodajalcev v programih aktivne politike zaposlovanja in drugih projektih ter aktivnostih Zavoda ter tako vzpostaviti še tesnejše sodelovanje z delodajalci kot najpomembnejšim partnerjem zavoda na trgu dela, so pojasnili na zavodu za zaposlovanje, kjer so v poletnih mesecih objavili več javnih povabil, ki delodajalcem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih. To so Prvi izziv, Zaposli.me 2012, Zaposlovanje prejemnikov denarne socialne pomoči in Usposabljanje na delovnem mestu. Na srečanjih bo zavod delodajalce seznanil tudi z aktualnimi razmerami na regionalnih trgih dela in primeri dobrih praks usposabljanja brezposelnih za potrebe delodajalcev.

V program predstavitev na strokovnih srečanjih z delodajalci je zavod vključil tudi projekt Povežimo znanje - Dobre prakse prenosa znanja med generacijami na področju dela. Staranje prebivalstva in brezposelnost mladih sta namreč temeljna družbena izziva, zato bodo delodajalcem v tem okviru predstavili koncepte in dobre prakse prenosa znanja med generacijami na področju dela. Projekt je rezultat sodelovanja med Evropsko komisijo, slovensko vlado in Evropskim parlamentom, izvaja pa ga Ekonomski institut Maribor.