»Iščemo dvesto najbolj zagretih kandidatov, iskalcev za poslitve in iskalcev novih kariernih priložnosti, da se nam pridružijo v 'invite only' fazi portala Zaposlim delodajalca,« pravi Barbara Kotlušek, direktorica zavoda. Biti med prvimi pomeni, da bo uporabnik portala lahko v celoti izpolnil svoj osebni uporabniški profil, ki omogoča vpogled v njegove kompetence, delovne izkušnje, vrednote in način razmiš ljanja.

Kdor je torej pripravljen tako izstopiti iz množice, ima do petka, 7. septembra, čas, da na elektronski naslov poziv@za poslimdelodajalca.si pošlje življenjepis in odgovori na vpra šanje »Če bi bil/-a prisiljen/-a preživeti pet mesecev na jadrnici, katere znane osebnosti bi vzel/-a v ekipo? Utemelji izbiro.« ali vprašanje »Če bi moral/-a napisati oglas, da zaposliš delodajalca, kaj bi napisal/-a oziroma kakšnega delodajalca bi iskal/-a?«. 

Hkrati z iskalci zaposlitve bodo portal testirali tudi de lodajalci, predvidoma jih bodo v testno obdobje vključili trideset, med njimi tudi najboljše zaposlovalce Dnevnikovega izbora Zlata nit. V zavodu Zaposlim delodajalca pričakujejo, da bo portal z inovativnim, celostnim pristopom k procesu zaposlovanja presegel statično naravnanost obstoječih za poslitvenih portalov ter odpravljal zastarele in neprimerne mehanizme na trgu dela.

Portal bo namreč uporabnikom z osebno in kreativno predstavitvijo omogočal premostitev standardiziranega ži vljenjepisa, delodajalcem pa hitrejše prepoznavanje kom petenc in veščin, ki so potrebne za zasedbo delovnega mesta. »Dejstvo je, da bomo samo s sodelovanjem, odprtim dialogom in izmenjavo mnenj uspešno posegli v trenutno stanje na trgu dela in se lahko sistematično lotili iskanja rešitev. Posluh za spremembe je potreben na obeh straneh in upamo, da z našim portalom dosežemo zastavljene cilje,« je povedala idejna vodja portala Barbara Kotlušek.