Tudi če se bodo politični voditelji dogovorili o ukrepih, s katerimi bodo bližje novi pomoči, še vedno potrebujejo odobritev Evropske unije in inšpektorjev Mednarodnega denarnega sklada. Inšpektorji se prihodnji teden odpravljajo v Atene, nato bodo pripravili poročilo, po katerem bo znano, ali bo Grčija dobila podporo. V nasprotnem primeru se utegnejo okrepiti govorice o izstopu iz območja evra.

Čeprav so se o načrtu dogovorili, so grški voditelji dejali, da bo potrebno nekatere ukrepe še dodelati. Prepričati se namreč želijo, da ne bodo prizadeli najrevnejših prebivalcev in tistih, ki so najbolj potrebni pomoči. Samarasovi kaolicijski partnerji najbolj nasprotujejo znižanju plač in pokojnin. Prav tako jim ni všeč ideja tako imenovane sheme "delovne rezerve", po kateri bi lahko brez dela ostalo okoli 40 tisoč Grkov.

Premier Samaras obljublja, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo prepričal posojilodajalce in hkrati upa, da mu bodo dali več časa za poplačilo dolgov.

Kje in koliko bodo vzeli?

Grki naj bi porabo oklestili za kar 12 milijard evrov. 4,6 milijarde naj bi prihranili z znižanjem pokojnin. Rezi pokojnin naj bi se dotikali tako javnega kot zasebnega sektorja. Skoraj polovico, 2,2 milijarde, bodo pridobili iz odprave regresa. Pokojnine, višje od tisoč evrov, bodo znižali za 2 do 10 odstotkov.

1,39 milijarde bodo odrezali zdravstvu. Večino tega, kar 800 milijonov, bo priteklo iz zmanjšanja porabe skladov socialne porabe za farmacevtske izdelke.

1,32 milijarde bodo vzeli javnemu sektorju. Od tega bodo 360 milijonov pridobili z rezanjem plač policistov, sodnikov in vojakov, pa tudi zaposlenh v bolnišnicah. Plače v javnem sektorju so se do zdaj v času krize zmanjšale za 30 odstotkov. Sporne "delovne rezerve" naj bi v blagajno prinesle 167 milijonov.

Socialne prejemke bodo oklestili za 940 milijonov evrov. Proučili bodo socialne goljufij. Prepričati se bodo morali, da bodo pomoč dobili tisti, ki jo res potrebujejo. 735 milijonov bodo vzeli z naslova lokalne samouprave, 517 milijonov bodo prihranili pri obrambi države, izobraževanje bo ob 389 milijonov evrov, z ukinitvijo davčnih olajšav pri sociali in kmetijstvu pa želi država prihraniti 450 milijonov.

Seznam grške koalicije je oblikovalo grško ministrstvo za finance, v začetku tedna pa je bil predložen v odobritev voditeljem treh koalicijskih strank.