Stopnja brezposelnosti je bila po anketi o delovni sili, ki temelji na mednarodno usklajenih definicijah Mednarodne organizacije dela in evropskega statističnega urada Eurostat, v drugem četrtletju za moške 7,7-odstotna, za ženske pa 8,8-odstotna. V četrtletju prej je bila za moške 8,4-odstotna, za ženske 8,8-odstotna.

Anketno brezposelnih je bilo 82.000 oseb, kar je 5000 manj kot v prvem četrtletju. V drugem četrtletju lani je bilo anketno brezposelnih 79.000, leto prej pa 74.000 oseb. Tudi lani se je v pomladnem obdobju, sicer še nekoliko občutneje, stopnja brezposelnosti znižala.

Glede na starostne skupine se je stopnja brezposelnosti znižala v starostni skupini 15-24 let (z 18,9 na 17,7 odstotka) in tudi v starostni skupini 25-49 let (z 8,4 na 7,9 odstotka), medtem ko se je v starostni skupini 50-64 let zvišala (s 6,3 na 6,7 odstotka).

V drugem četrtletju je bilo v Sloveniji 920.000 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 7000 manj kot v prvem četrtletju. Število delovno aktivnih se je tako znižalo še tretje četrtletje zapored, nazadnje pa je bilo v Sloveniji manj kot 920.000 delovno aktivnih v zadnjem četrtletju 2003, navaja statistični urad.

Med delovno aktivnimi se je v drugem četrtletju število samozaposlenih znižalo s 117.000 na 112.000, nekoliko se je znižalo tudi število pomagajočih družinskih članov (z 38.000 na 36.000), število zaposlenih pa je ostalo nespremenjeno (772.000).

Tudi tokrat so bili glede na dejavnost med delovno aktivnimi najštevilnejši tisti, ki so delali v predelovalnih dejavnostih (205.000 ali 22,2 odstotka vseh delovno aktivnih), kar zadeva poklic pa strokovnjaki (183.000 ali 19,9 odstotka vseh delovno aktivnih).

Število neaktivnih je znašalo 759.000, kar je 11.000 več kot v preteklem četrtletju. Še nikoli od leta 1993, ko so začeli izvajati anketo o delovni sili, ni bilo toliko neaktivnih. Po drugi strani pa tudi število vseh prebivalcev narašča.

Rast števila neaktivnih je posledica povečanja števila upokojencev in študentov, navaja statistični urad in dodaja, da se je povečalo le število neaktivnih žensk (s 423.000 na 433.000), medtem ko je število neaktivnih moških ostalo nespremenjeno (325.000).

Po podatkih iz statističnega registra delovno aktivnih prebivalcev se je število delovno aktivnih prebivalcev v drugem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečalo za nekaj več kot 3800, število registriranih brezposelnih oseb pa znižalo za malo manj kot 6800. Stopnja registrirane brezposelnosti se je znižala za 0,7 odstotne točke na 11,6 odstotka.