Nižji so namreč ne le poslovni prihodki skupine (za tri odstotke), ampak tudi dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (za štiri odstotke), medtem ko se je čisti dobiček zaradi nižje amortizacije zvišal za pet odstotkov, na 26,5 milijona evrov. Pod ravnijo stotih milijonov evrov se zadržuje tudi polletni denarni tok, ki je znašal 96,4 milijona evrov in je bil za pet odstotkov boljši kot lani. A skupina je ponovno investirala le dobro tretjino tega zneska, hkrati pa odplačala za 17,6 milijona evrov posojil. Ostanek je vložila v finančne naložbe, s čimer se je neto finančni dolg skupine od decembra lani zmanjšal za 16 odstotkov, na 325,8 milijona evrov.

Skobe si je sicer zadal za cilj, da Telekom postane prva alternativa na vseh trgih v tujini, za zdaj pa se ne namerava umakniti iz Makedonije. Čeprav Telekomove tamkajšnje družbe povečujejo število tako širokopasovnih priključkov kot uporabnikov mobilne telefonije, jim obseg prihodkov še naprej pada, letos za dva odstotka. Negativen je tudi njihov končni rezultat, a so izgubo oklestili za več kot dve tretjini, na 4,6 milijona evrov. "Telekom nima izhodne strategije za primer Makedonije," je včeraj povedal Skobe in dodal, da jo bodo naredili.

V zadnjih mesecih so se po dolgem času začele razpletati tudi odškodninske tožbe zoper Telekom, katerih skupna vrednost se meri v stotinah milijonov evrov. Če je dosedanji prvi mož Ivica Kranjčević, ki se bo upokojil in Telekom zapušča s tremi bruto plačami odpravnine, neomajen in ni priznaval krivde, pa se je Skobe ob ugodnih pogojih pripravljen tudi poravnati. Ne nazadnje bo s tem odpravil tveganja za morebitnega novega lastnika družbe in povečal izplen države ob prodaji.