Po zadnji odločitvi mestnega sveta občina ne bo več vnaprej določala, koliko ur bo mesto najelo za šport in rekreacijo, ampak bo pogodba morala biti sestavljena tako, da bo odvisna od vsakoletnega proračuna občine. Tako dejansko ni znano, ali bo vsota lahko višja ali nižja od v prvi pogodbi dogovorjenih 200.000 evrov, medtem ko bodo stavbno pravico v vsakem primeru podelili do leta 2032. Ključno pri dosedanjem prizadevanju mestne oblasti je bilo, da družbi Jomac plačajo več ur oziroma ta na mesec pridobi od občine več sredstev, ker je imela do zdaj hude težave s poslovanjem dvorane in zato ni mogla poravnavati tekočih obveznosti, tako da je bila letos dvorana nekaj časa brez ledu zaradi odklopa električne energije.

Montažna dvorana pa v vsakem primeru ostaja problem kranjske oblasti, ki je bila prisiljena najprej reševati težave z gradbenim dovoljenjem, sicer bi dvorano po odločitvi upravne enote v Kranju morali celo podreti. Spremembe občinskih prostorskih aktov pa bodo šele omogočile popolno legalizacijo dvorane, kjer ves čas od postavitve delujejo tudi lokali, ki so bili zgrajeni na črno. Treba je dodati, da je bil Kranj nekaj let brez dvorane za drsanje in hokej, ker so zaradi gradnje nakupovalnega središča podrli večnamensko dvorano na Savskem otoku.