"Brez dosledne in učinkovite reforme trga dela, ki bo povečala njegovo prožnost in zmanjšala stroške, ni mogoče pričakovati učinkovitega izhoda iz krize," je, kot so sporočili iz GZS, zapisalo predsedstvo GZS. Ocenjuje, da predlogi v izhodiščih ne prinašajo želenih sprememb in ekonomskih učinkov.

V GZS, ki so nasprotovanje izhodiščem izrazili že v začetku avgusta, se strinjajo, da je treba reformo trga dela izpeljati čim prej, menijo pa, da je treba ključna izhodišča spremeniti in dopolniti.

Nasprotujejo konceptu enotne pogodbe o zaposlitvi, saj da je administrativno zahtevna, preveč vezana na posameznega delavca, nič pa na poslovno stanje delodajalca. Možnost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez razloga je možna samo v prvih petih mesecih zaposlitve, nato se v prilagoditvenem in stabilnem obdobju stroški povečujejo. Enotna pogodba poleg tega zmanjšuje možnost sklepanja pogodb za določen čas in uvaja novo obveznost izplačila odpravnine ob prenehanju tovrstne pogodbe.

Na delodajalca se prenaša tudi precejšen strošek vključevanja delavcev v ukrepe na trgu dela, pravijo v GZS, saj predvidena, do 24-urna tedenska odsotnost delavca, ki je pri delodajalcu v odpovednem roku, prinaša bistveno višjo obremenitev delodajalca kot sedaj.

ZSSS: "Plačani 30-minutni odmor mora ostati

Tudi vzpostavitev odpravninskega sklada - česar naj v zadnjem zakonskem predlogu sicer ne bi bilo več - je po mnenju GZS za delodajalce administrativno zahtevna in finančno zelo obremenilna.

Poleg tega dodatna obveznost delodajalca, ki predvideva prilagoditev delovnega mesta starejšemu delavcu, lahko bistveno draži delovni proces.

Navajajo podatke švicarskega inštituta IMD in Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), da sta med najbolj problematičnimi področji za Slovenijo glede konkurenčnosti neučinkovitost trga dela in finančnega trga, in dodajajo, da se nakopičene težave iz preteklih let - med njimi padec bonitetnih ocen, stabilnost bank, dostop do posojil, plačilna nedisciplina, ohlajanje izvoza - zaradi političnih nesoglasij pri izvajanju nujnih sprememb in reform povečujejo.

"Dejstvo je, da je slovensko gospodarstvo obremenjeno z visokimi stroški dela in visoko stopnjo davčne obremenitve teh stroškov," opozarjajo v GZS in dodajajo, da veljavna zakonodaja, katere izvedba da je pogosto administrativno izredno zahtevna, ter visoki stroški dela povzročajo anomalije in segmentacijo trga dela.