Mladi danes postajajo vedno bolj rizična družbena skupina: za mlade je vedno manj delovnih mest, socialne in osebne stiske se povečujejo. K izboljšanju položaja mladih v družbi prispevajo različne iniciative, med drugimi tudi projekt, ki je razvil poklicni profil mladinski delavec. Mladinski delavec je oseba, ki kot profesionalec ali prostovoljec razvija različne in mnogoštevilne oblike dela, ki so za mlade potrebne v polju med domom, šolo in drugimi posebnimi institucijami, ki se ukvarjajo z mladimi, ugotavljajo avtoraji raziskave.

»Izobraževalni sistem, kot ga poznamo danes, mladim nudi ogromno teoretičnega znanja, premalo pa je poudarka na konkretnih praktičnih veščinah za življenje in opravljanje poklica. Ko mladi izidejo iz sistema, tako pogosto veliko vedo, a zelo malo zares znajo narediti,« je orisal težave mladih Matej Cepin, strokovni sodelavec v projektu MDNFI in direktor Socialne akademije, ter dodal: »Mladinsko delo v tem pogledu predstavlja dodano vrednost, saj je eden od njegovih glavnih elementov 'učenje z delom'.« Spregovoril je še o tem, kako mladinsko organizacijo zasnovati kot prostor učenja. Predstavil je publikacijo s tega področja, ki je sad triletnega intenzivnega razvoja skupine izkušenih mladinskih voditeljev v okviru tega projekta.

V okviru pol milijona evrov vrednega projekta so v treh letih skupaj s 16 konzorcijskimi partnerji razvili več izdelkov. Med njimi model za usposabljanje mladinskih voditeljev v mladinskih organizacijah, dva magistrska študijska programa za poklicni profil mladinsko delo, specialistični študijski program, 35 urni program za vključevanje v izbirne vsebine znotraj gimnazijskih programov s priročnikom, dve učni pripravi za 6 urna bloka, ki se lahko uvrščata v sklop obveznih izbirnih vsebin oziroma dejavnosti v ne-gimnazijskih programih (»Priprava in izvedba razredne zabave«, »Lokalna mladinska transverzala«) ter številne strokovne podlage s področij splošnega razumevanja sodobnih mladin, mladosti in mladinskega dela ter izobraževanja za mladinsko delo.

Dr. Andrej Fištravec, vodja Znanstveno-raziskovalnega centra pri IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti in vodja projekta MDNFI, je poudaril: »Za kvalitetno delo v sektorju mladinskega dela so še kako potrebni kvalitetni programi izobraževanja bodočih mladinskih delavcev in voditeljev. Novi programi, ki smo jih razvili v okviru projekta »mladinski delavec« - tako srednješolski, kot univerzitetni in fleksibilni model izobraževanja v mladinskih organizacijah – čakajo, da se potrdijo v življenju.«