Kot so v KSJS zapisali v sporočilu za javnost, so v predlogu ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izpuščeni pomembni segmenti vzgojno-izobraževalnega sistema. Dodali so, da se predvideva ukinjanje območnih enot Zavoda RS za šolstvo (enot Slovenj Gradec, Murska Sobota in Koper), ki delujejo bodisi na že tako depriviligiranih področjih, bodisi na področjih, kjer živijo nacionalne manjšine in opravljajo tudi pomembno povezavo z zamejci.

Konfederacija sindikatov zato ne podpira predloga za združitev javnih zavodov v en sam nacionalni inštitut in meni, da bo združitev ohromila razvoj posameznih področij in zavrla reševanje številnih primanjkljajev na področju sistema izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih, je v sporočilu zapisal predsednik KSJS Branimir Štrukelj. Dodal je, da poleg tega niso prepričani, da bo združitev prispevala k zmanjševanju stroškov za delo javnih zavodov, ki so kriti iz proračuna.

Posamezni zavodi namreč velik del sredstev pridobivajo s sodelovanjem v projektih, ki se financirajo iz evropskih skladov, je zapisal Štrukelj in dodal, da združitev prav gotovo ne bo prispevala k večji iniciativnosti zaposlenih. "Bo pa omogočala večjo podreditev vodstev vsakokratni politični oblasti," je zapisal. Dodal je še, da bo predlog združevanja olajšal odpuščanje zaposlenih, sindikati KSJS pa da "bodo uporabili vsa pravna sredstva za zaščito pravic zaposlenih".

Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar se je s predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja o načrtovani združitvi inštitutov sestala konec julija.

Škrinjarjeva je takrat na sestanek povabila predstavnike Andragoškega centra, Pedagoškega inštituta, Zavoda za šolstvo, Centra za poklicno izobraževanje, Šole za ravnatelje ter ostalih javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, ki spadajo pod pristojnost ministrstva. Kot je povedala, želijo z združitvijo znanj in resursov odpraviti nekatera podvajanja nalog in doseči večjo učinkovitost.

Ob tem je Škrinjarjeva poudarila, da se na nov inštitut prenesejo vse naloge dosedanjih, prav tako pa njihovi zaposleni, namen pa je tudi, da nihče ne ostane brez socialne varnosti.