Vlada je minuli teden sprejela spremenjeno uredbo o samozaposlenih v kulturi, ki, kot navaja Vonta, predvideva zaostritev pogojev za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna. To lahko, kot pravi, resno ogrozi obstoj mnogih ustvarjalcev.

Spomnila je, da je bilo na s strani ministrstva predlagane rešitve glede pravice do dodeljevanja prispevkov v času javne razprave podanih veliko pripomb. Člani Nacionalnega sveta za kulturo so ministrstvo celo pozvali k odlogu spreminjanja uredbe in pripravi neodvisne strokovne analize o socialnem, ekonomskem in pravnem položaju samozaposlenih v kulturi.

Ministrstvo, ki ga vodi Turk, pa je spremembe uredbe sprejelo, ne da bi upoštevalo pripombe stanovskih organizacij in strokovne javnosti, je dodala.

Turka je poslanka spomnila, da je ob predstavitvi kandidature za ministra med drugim izpostavil, da je pomembno subvencionirati ustvarjanje in vlagati v ustvarjalce, pa tudi, da je treba oživiti neinstitucionalno kulturo.

"Govorili ste prav o samozaposlenih v kulturi. Zato se ne morem znebiti občutka, da govorite eno, delate pa drugo. Namesto, da bi spodbujali ustvarjalnost, ki je tudi za vas bistvena za blagostanje države, jo hromite," je še zapisala Vonta.

V ponedeljek je Vonta na Turka naslovila tudi poslansko vprašanje o alternativi za razvoj sodobnega plesa po ukinitvi Centra sodobnih plesnih umetnosti.