Zakon za uravnoteženje javnih financ namreč določa, da lahko uporabniki proračuna sklepajo podjemne pogodbe le na podlagi soglasja vlade. Varčevalni zakon tudi taksativno našteva namene, za katere soglasje vlade ni potrebno, med njimi pa ni podjemnih pogodbe manjših vrednosti ter tudi naročilnic.

Ker pa uporabniki proračuna sklenejo veliko število podjemnih pogodb, ki so manjše vrednosti, je vlada danes dala soglasje za sklepanje tistih podjemnih pogodb s pravnimi osebami zasebnega prava, pri katerih višina obveznosti do posamezne pravne osebe v posameznem letu ne preseže 130.000 evrov.