Z Uredbo (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke (EIN), se olajšuje izvršba na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi standardne obrazce. Slovenski upnik lahko z evropskim izvršilnim naslovom izterjuje svojo terjatev do dolžnikov v vseh državah članicah EU, pri tem pa velja pravo posamezne države članice.

Naj navedemo še primer: Slovenski upnik ima pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine zoper slovenskega dolžnika, ki pa je odprl račun v Avstriji. V tem primeru lahko slovenski upnik zahteva, da mu sodišče pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine izda v obliki (na obrazcu) evropskega izvršilnega naslova, na podlagi katerega lahko predlaga izvršbo v Avstriji, pri tem pa mora upoštevati pravila avstrijskega izvršilnega postopka.

Dan pozneje bo delavnica Kako se izogniti najpogostejšim napakam pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo bo vodil Anže Hiršl. O pravnem vidiku mobinga ter drugih oblik nedopustnega ravnanja bo Hiršl udeležencem delavnice govoril v ponedeljek, 17. septembra, v sredo, 19.septembra bo na sporedu delavnica Novosti na področju DDC v letu 2012 in 2013, na kateri bosta predavali Aleksandra Heinzer in Nina Klobučarič, dan pozneje, torej v četrtek, 20. septembra, pa bo priznani strokovnjak Brane Gruban govoril o nedenarnih oblikah motiviranja in spodbujanja zaposlenih.

In še druge delavnice:
24.september 2012: Pravni vidik mobinga in ostalih oblik nedopustnega ravnanja, AnžeHiršl
25. september 2012: Prenos s.p. Na kapitalsko družbo d.o.o., Milica Gostiša
26. september 2012: Zaposlovanje in delo tujcev v RS, Maja Skorupan
27. september 2012: Katera KP dejavnosti zasebnega sektorja zavezuje delodajalca oziroma delavca?, mag Slavi Pirš
28. septembra 2012: INCOTRMSI 2010 – v praksi, Ana Zaletelj

Prijave zbirajo na e-naslovu: delodajalci@zds.si
po faksu:01 432 72 14
e-prijava: http://www.zds.si/si/izobrazevanje
Naslov: ZDS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
dodatne informacije pa dobite na: 01 563 4887 ali e-naslovu: frida.bertoncelj@zds.si