Varuhinja Zdenka Čebašek - Travnik izpodbija določbe 143. člena zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki omejujejo pravico do letnega dodatka za upokojence in znižujejo pokojnino nekaj več kot 26.000 upokojencem, ki jim delno ali celotno plačilo pokojnine zagotavlja proračun. Kot je že pojasnila, se je za vložitev zahteve odločila na podlagi več kot 160 prejetih pobud s strani nekaterih sindikatov, društev in tudi "ogorčenih upokojencev".

Do zahteve pa se je danes opredelila tudi vlada, ki poudarja, da ukrepi niso poseg v pravice, temveč le negativna uskladitev tistega dela pokojnin, ki so bile na podlagi posebnih predpisov pridobljene ali odmerjene pod ugodnejšimi pogoji kot ostale pokojnine. Tako ne gre za pokojnine v smislu pokojnin iz sistema pokojninskega zavarovanja, temveč pravice drugačne narave, ki nimajo podlage v vplačanih prispevkih, sredstva zanje pa celoti ali v razliki do višjih zneskov zagotavlja državni proračun.

Upokojenci z najnižjimi pokojninami ne bodo prizadeti

Poleg tega se negativna uskladitev nanaša na sorazmerno visoke pokojnine in v nobenem primeru ne prizadene upokojencev s pokojninami, nižjimi od povprečne starostne pokojnine. Gre za enačenje večjih pravic, pridobljenih na podlagi posebnih predpisov, s pravicami iz splošnega sistema pravic pokojninskega zavarovanja, poudarjajo.

Vlada opozarja tudi na usodno upadanje delovno aktivnega prebivalstva, ki ob zmanjšanju prihodkov obremenjuje državni proračun s povečevanjem izdatkov za socialno varnost in za dopolnjevanje sistema pokojninskega zavarovanja. Država je po ustavi zavezana zagotavljati nemoteno delovanje sistemov socialnega zavarovanja, zato mora temu cilju prilagajati nacionalne politike.

Z ukrepi iz ZUJF se tako po mnenju vlade omogoča hitro zaustavitev naraščajočega nesorazmerja med javnofinančnimi viri in izdatki zaradi krize, medtem ko bodo dolgoročno vzdržnost slovenskih javnih financ omogočile šele strukturne reforme, predvsem pokojninska.