Vasleta, ki je mesto direktorja Umarja prevzel 6. decembra 2007, je za ponovni mandat na tem mestu predlagal predsednik vlade. Zakon določa, da se uradnike na takšnih položajih izbira z javnim natečajem, ki mora biti zaključen tri mesece pred potekom obdobja imenovanja, lahko pa se ga ponovno imenuje na isti položaj brez internega oz. javnega natečaja, so pojasnili v uradu vlade za komuniciranje.

Pred Vasletom je Umar vodil sedanji finančni minister Janez Šušteršič, ki ga je vlada na lastno željo s tega položaja razrešila, saj je poklicno pot nadaljeval kot profesor na Fakulteti za management Koper. Vodenje Umarja je nato, sprva kot v. d. direktorja, nato pa kot direktor, prevzel Vasle.

Vasle je diplomiral na ljubljanski ekonomski fakulteti in magistriral na Central European University v Budimpešti. Delal je na ministrstvu za finance, v službi vlade za razvoj, v Umarju pa je bil pred direktovanjem vodja sektorja za makroekonomske analize in ekonomsko politiko.